Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu kimin eseridir?

Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu kimin eseridir?

Haldun Taner tarafından yazılan bir hikaye kitabıdır.Eser dahilinde dokuz hikaye bulunmaktadır.Kitaba ismini veren Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu adlı hikaye , kitaptaki ilk hikayedir.

Yazar , bu hikayesiyle 1953 senesinde New York Herald Tribune ve Yeni İstanbul gazetelerinin müştereken tertip ettikleri milletler arası bir hikaye yarışmasında birinci olmuştur.

Kitap dahilindeki hikayeler:

1.Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu

2.Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi

3.Konçinalar

4.Ablam

5.Atatürk Galatasaray’da

6.Fraulein Haubold’un Kedisi

7.Eczanenin Akşam Müşterileri

8.Fasarya

9.Memeli Hayvanlar

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü

Öne çıkanlar:

Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu kimin eseridir? Haldun Taner

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) çıkmış sorular

Yorum yapın