9.Sınıf mektup konu anlatımı

9.Sınıf mektup konu anlatımı: Mektup ve E-Posta nedir?

Mektup

Uzakta bulunan kişilerin birbirlerine bir isteği , dileği,  duyguyu veya haberi aktarmak amacıyla  yazdıkları yazı türüne mektup denir .

Mektup yazının icatından   günümüze kadar kullanılmakta olan en eski  iletişim aracıdır.

Bu eskiliği sebebiyle artık herkes ta rafından kabul edilen kemikleşmiş  bir formu vardır . Mektup kapalı  bir zarf içerisinde gönderilen bir yazı türüdür.Zarfın sol üst tarafında göndericinin adı,soyadı ve adresi bulunur.Sağ alt tarafa ise alıcının adı,soyadı ve adresi yazılır.Sol üstte ise pul yapıştırılır.

Bu pul gönderme ücretinin ödendiği anlamına gelir.Mektuplar eskiden sadece posta teşkilatı tarafından taşınmakta iken günümüzde kargo şirketleri de aynı işi yapmaya başlamıştır.

Mektubun özellikleri

1.Mektuplar bir hitapla başlar.

2.Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olur.

3. Her mektupta sağ üst köşede tarih ,sağ alt köşede isim ve imza olmalıdır.İmzasız mektuplar kesinlikle muteber değildir.

4.İyi dilek  temennileriyle sona ermelidir.

5.Temiz, beyaz bir kağıda yazılmalıdır .

6. Okunaklı bir yazıyla itinalı şekilde yazılmalıdır .

7.Yazılan kişiye ve yazılma amacına uygun bir dil kullanılmalıdır.

8.Mektup mahrem bir yazı türüdür yani mektubu yazan ve kendine yazılan kişinin okuyabileceği bir metindir.Üçüncü kişilerin,izinsiz olarak , okuması hem uygun değil hem kanunen suçtur.

Türk edebiyatında mektup

Divan edebiyatında nesir türündeki yazılara  inşâ ismi verilir. İnşâ türündeki yazıların bir araya getirilmesiyle  vücut bulan kitaplar ise münşâat ismini alır .Mektuplar da münşâatlar  içinde yer bulmuştur.

16 yüzyılda Fuzuli’nin şikayetname’si en meşhur mektuptur.

Namık Kemal : Hususi Mektuplar ,İrfan Paşa’ya Mektuplar

Muallim Naci: Muharebât ve muhaverât

Ahmet Hamdi Tanpınar:Mektuplar

Cahit Sıtkı Tarancı: Ziya’ya Mektuplar

Cevat Şakir Kabaağaçlı: Mektuplarla Halikarnas Balıkçı’sı

Ziya Gökalp:Malta Mektupları

mektupların yayımlandığı eserlerdir.

Mektup Türleri

Kişiler birbirlerine , devlet kurumlarına, işletmelere  veya   kurumlar birbirlerine çeşitli amaçlarla mektuplar yazarlar bu sebeptendir ki mektupların yazılma amacına ve yazılan kişiyle olan samimiyete göre ayrı ayrı  üslubu özelliği vardır.

Buna göre mektuplar özel mektup ,edebi mektup ,resmi mektup ,iş mektubu ve açık mektup olarak beşe ayrılır.

1.Özel mektuplar: En eski mektup türüdür birbirleriyle samimi olan kişiler arasında yazıldığı için sıcak bir üslubu vardır. Mektubun genel özelliklerine uygun bir formu bulunur. Bir hitapla başlar ,giriş gelişme sonuç bölümlerini takiben iyi dileklerle  sona erer. İmzalı ve tarihlidir.

2.Edebi mektuplar: Yazarlar ve şairlerin birbirlerine yazdıkları sanat görüşlerini, edebi anlayışlarını dile getirdikleri ,özenle seçilmiş bir dil kullandıkları, okuyan kişilerin edebi zevkini geliştiren ve aynı zamanda ileriki yıllarda tarihçiler ve edebiyatçılar için belge niteliği taşıyan mektuplardır.

3.Resmi mektuplar :kişilerin kurumlara veya kurumların birbirlerine  yazdığı mektuplardır.Ciddi bir üsluba sahiptir. Dilekçeler de resmi mektuplar arasındadır.

4.İş mektupları: Şahıslar ve ticari işletmelerin birbirlerine yazdıkları sipariş ,alacak verecek tarzından konuları dile getirdikleri mektuplardır.

5.Açık mektup : Tanınmış bir kişinin yanlış anlaşıldığını düşündüğü bir konuda kamuoyunu bilgilendirmek  veya güncel  bir mevzuda düşüncelerini açıklamak için yazmış olduğu mektuplardır . Adından Anlaşılacağı gibi açık mektup  her kesiminin okuyacağı tarzda kaleme alınır.

Bir Anlatım tekniği olarak mektup

Romanda:Mektuplar kimi romanlarda bir anlatım tekniği olarak kullanılır. Bu tarzda yazılmış meşhur romanlar vardır:

Halide Edip Adıvar : Handan

Reşat Nuri Güntekin : Bir Kadın düşmanı

Hüseyin rahmi Gürpınar : Bir sevda Peşinde

Gezi yazısında : Mektuplar gezi yazılarında da bir anlatım tekniği olarak kullanılabilir.

Cenap Şahabettin: Hac Yolunda , Avrupa Mektupları

Ahmet Rasim : Romanya Mektupları

9.Sınıf mektup konu anlatımı