Mecazı mürsel ne demektir

Mecazı mürsel ne demektir ? Mecaz-ı Mürsel ( Ad Aktarması): Bir kelimenin benzetme amacı güdülmeksizin başka bir kelimenin yerine kullanılmasına mecaz-ı mürsel denir. Aşağıda koyu renkli kelimeler mecazı mürsel örnekleridir. Parça- bütün ilişkisi Gemi İzmir’e yanaştı.                  ( limana yanaştı demek isteniyor) Denizde yelkenliler gidiyor.       ( Gemiler) Usta ayaklar sonucu belirledi.   ( Futbolcular) İç-dış   ilişkisi Çaydanlık … Devamını oku…

Ünlü düşmesi nedir?

Ünlü düşmesi nedir? Kelime kök veya gövdelerine ekler getirilirken ünlü bir ses kayboluyorsa buna ünlü düşmesi denir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir.Ekler geldiğinde bazı ses olayları ortaya çıkar. Ünlü düşmesi de bunlardan biridir. Ünlü düşmesi örnekleri: Farklı şekillerde ünlü düşmesi olabilir: Yapım eki alan bazı kelimelerde ünlü düşmesi olur . sarı+ar = sarar(mak) sızı + la … Devamını oku…

Otobiyografi nedir?

Otobiyografi nedir? Otobiyografi ( Öz Yaşam Örgüsü) Otobiyografi:Bir yazarın kendi hayat hikâyesini yine kendisinin yazmasıyla ortaya çıkan türe otobiyografi denir. Otobiyografi yazarı herhangi bir alanda başarılarıyla öne çıkan kimselerdir. Otobiyografinin Özellikleri 1.Özneldir. 2.Sağlam bir hafıza gerektirir. 3.Anılara dayanır. 4.Sade bir dille yazılır. 5.Çevresindeki insanlardan da bahseder. 6.Anlatıcı kurmaca değil birinci tekil şahıstır.(Ben) 7.Her ne kadar … Devamını oku…

Tezkire nedir?

Tezkire nedir? Tanzimat Dönemi’nden önceki yazarların ; seçtiği şairlerin kısaca hayatlarından ve edebi yönlerinden bahsettiği, şiirlerinden örnekler verdiği eserlere Tezkiret-üş Şuara ya da kısaca tezkire denir. Modern biyografi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir fakat Türk edebiyatında eskiden beri var olan tezkireler ,biyografi türünün bizdeki en eski örnekleridir. Tezkiretü’ş  Şuara yani kısaca Şair tezkireleri adı verilen bu eserlerde yazarlar, … Devamını oku…

Biyografi nedir?

Biyografi nedir? Edebiyat, sanat, spor, siyaset, bilim, iş hayatı gibi alanlarda başarılarıyla  tanınmış  kişilerin  hayatlarının anlatıldığı yazı türüne biyografi denir.  Kişilerin  hayatlarını , doğumlarından  ölümlerine  kadar bütün safhalarıyla  anlatan eserlerdir.  Biyografinin belli başlı özellikleri şunlardır: 1. Biyografi yazarı hayatını yazdığı kişiyle aynı dönemde yaşamak zorunda değildir. 2.Biyografide anlatıcı kurmaca bir kişi değil bizzat yazarın kendisidir. 3.Uzun … Devamını oku…

Câriha-i leyliye ne demektir?

Câriha-i leyliye ne demektir? Câriha-i leyliye =Gece yırtıcıları Daha çok gece avlanan kuşlar için kullanılır. Aşağıda kelime grubunun örnek kullanımı vardır. (Câriha-i leyliye ): İsimlerinden anlaşıldığı vechile geceleri uyanık olan kuşları cami’ olup gözlerinin büyük ve öne müteveccih , başlarının büyük , boynunun kısa ve dairevi tüyler ile çevrilmiş olması ve harici parmağının serbest bulunmasıyla … Devamını oku…

Simeranya ne demektir neresidir?

Simeranya ne demektir neresidir? Yalnızız romanında Samim ismiyle karşımıza çıkan karakterin zihninde inşa olunmuş muhayyel dünyanın ismi Simeranya‘dır. Peyami Safa şüphesiz 20.yüzyılın önemli romancılarındandır. Yalnızız romanı yazarına hem fikirlerini sardetme imkânı vermesi hem de üslubunu göstermesi bakımından ayrıca kaydedilmesi gereken bir eserdir.Romanın değerlendirmesi ayrı bir yazı mevzuu olduğundan o bahse burada girmeyeceğiz.

edebiyat akademisi nedir?

edebiyat akademisi nedir? İsmimiz niçin edebiyat akademisi? Edebiyat ve akademi kelimelerinin anlamlarına kısaca bakalım: Edebiyat ; duygu ,düşünce ,hayal ve olayların sözlü veya yazılı olarak tesirli biçimde anlatılması sanatıdır. Bu yolla ortaya çıkan esere ise edebi eser denir. Edebi eser diğer metinlerden farklıdır; en öncelikli yanı günlük konuşulan dilden farklı olmasıdır.Kelimeler özenle seçilir,yan ve mecaz … Devamını oku…

y’nin daraltıcı etkisi ne demektir?

y’nin daraltıcı etkisi ne demektir? e ve a ile biten fiil kök veya gövdesine -yor eki geldiği zaman e ve a sesleri ı ,i , u , ü seslerine döner.Buna ünlü daralması denir.Ünlü daralmasının sebebi y’nin daraltıcı etkisidir. y’nin daraltıcı etkisi sadece -yor ekinde gösterilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz: bekle + yor = bekliyor Ağla + yor = … Devamını oku…

Şehadet ne demektir cümle örnekleri

Şehadet ne demektir cümle örnekleri Şehadet = Şahitlik ,tanıklık Şehadet /şehâdet ; kelimesi çok anlamlı olarak kullanılır. Din uğrunda can vererek şahitlik etmek Şehitlik Mahkemede bir şeyin doğruluğuna şahitlik etme Bir şeye inanma Kelime-i şehadet ”Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.” anlamına gelir.Bu şahitliği … Devamını oku…