Câriha-i leyliye ne demektir?

Câriha-i leyliye ne demektir? Câriha-i leyliye =Gece yırtıcıları Daha çok gece avlanan kuşlar için kullanılır. Aşağıda kelime grubunun örnek kullanımı vardır. (Câriha-i leyliye ): İsimlerinden anlaşıldığı vechile geceleri uyanık olan kuşları cami’ olup gözlerinin büyük ve öne müteveccih , başlarının büyük , boynunun kısa ve dairevi tüyler ile çevrilmiş olması ve harici parmağının serbest bulunmasıyla … Devamını oku…

Simeranya ne demektir neresidir?

Simeranya ne demektir neresidir? Yalnızız romanında Samim ismiyle karşımıza çıkan karakterin zihninde inşa olunmuş muhayyel dünyanın ismi Simeranya‘dır. Peyami Safa şüphesiz 20.yüzyılın önemli romancılarındandır. Yalnızız romanı yazarına hem fikirlerini sardetme imkânı vermesi hem de üslubunu göstermesi bakımından ayrıca kaydedilmesi gereken bir eserdir.Romanın değerlendirmesi ayrı bir yazı mevzuu olduğundan o bahse burada girmeyeceğiz.

edebiyat akademisi nedir?

edebiyat akademisi nedir? İsmimiz niçin edebiyat akademisi? Edebiyat ve akademi kelimelerinin anlamlarına kısaca bakalım: Edebiyat ; duygu ,düşünce ,hayal ve olayların sözlü veya yazılı olarak tesirli biçimde anlatılması sanatıdır. Bu yolla ortaya çıkan esere ise edebi eser denir. Edebi eser diğer metinlerden farklıdır; en öncelikli yanı günlük konuşulan dilden farklı olmasıdır.Kelimeler özenle seçilir,yan ve mecaz … Devamını oku…

y’nin daraltıcı etkisi ne demektir?

y’nin daraltıcı etkisi ne demektir? e ve a ile biten fiil kök veya gövdesine -yor eki geldiği zaman e ve a sesleri ı ,i , u , ü seslerine döner.Buna ünlü daralması denir.Ünlü daralmasının sebebi y’nin daraltıcı etkisidir. y’nin daraltıcı etkisi sadece -yor ekinde gösterilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz: bekle + yor = bekliyor Ağla + yor = … Devamını oku…

Şehadet ne demektir cümle örnekleri

Şehadet ne demektir cümle örnekleri Şehadet = Şahitlik ,tanıklık Şehadet /şehâdet ; kelimesi çok anlamlı olarak kullanılır. Din uğrunda can vererek şahitlik etmek Şehitlik Mahkemede bir şeyin doğruluğuna şahitlik etme Bir şeye inanma Kelime-i şehadet ”Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.” anlamına gelir.Bu şahitliği … Devamını oku…

kemali şiddet ne demektir?

kemali şiddet ne demektir? Kemâl-i şiddet / Kemal-i şiddet = çok şiddetli Kemâl-i şiddet; yapılan bir işin ehemmiyetinin büyüklüğü nispetinde gereken şiddetin tatbik edildiğini ifade eder . kemâl kelimesi sözlüklerde : olguluk ,yetkinlik .. gibi anlamlara gelir. Aşağıdaki İstiklâl Harbi dönemine ait telgraf metni bu kelime terkibinin nasıl da tam yerinde kullanıldığının güzel bir örneğidir: … Devamını oku…

İbtidar etmek ne demektir?

Osmanlıca İbtidâr etmek ne demektir? İbtidâr etmek: Bir işe başlama, bir işe sür’atle başlama Arapçadaki büdûr :acele etmek kelimesinden türemiştir. Aşağıdaki örnek metinde ; Büyük Taaruz’a sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir sür’atle başlandığı haber verilmektedir. İbtidâr etmek kelimesinin kullanım şekli: Hey’et-i Vekile Riyâsetine Bugün 26.8.1338’de ale’s-sabah tevfîkât-i Sübhaniyyeye istînaden tekmîl cepheden harekât-ı taarruziyyeye ibtidâr edildiğini arz … Devamını oku…

Ales sabah ne demektir?

Osmanlıca Ales sabah ne demektir? Ales sabah : Sabah vakti ,sabahla birlikte,sabah erkenden. Cümlede nasıl kullanılır? Hey’et-i Vekile Riyâsetine Bugün 26.8.1338’de ale’s-sabah tevfîkât-i Sübhaniyyeye istînaden tekmîl cepheden harekât-ı taarruziyyeye ibtidâr edildiğini arz ederim. Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reîsi Fevzi

Meşum ne demektir?

Osmanlıca Meşum ne demektir? Meş’um şeklinde de yazılabilir. Meşum = Uğursuz demektir. Arapça şum kelimesinden türemiştir. Şum uğursuzluk ,talihsizlik anlamına gelir. Türkçede kullandığımız şom ağızlı deyimi de buradan türemiştir. (TDK sözlüğe göre kelime şöyle açıklanıyor: meşum sıfat, eskimiş, (meşu:m), Arapça meşʾūm Uğursuz:      “İlk çocuğunu doğuran genç bir kadına meşum şeyler söylememeliydim, sustum.” – Aka Gündüz) Kuranı kerimde … Devamını oku…

Teemmül kelimesi ne demektir ?

Teemmül kelimesi ne demektir ? 1.Örnek Cümle : ”Dudaklarından tebessüm silindi.Kaşlarını çattı.Başından geçen hâli derpiş teemmül ederek : -Eyvah , dedi. ” Lev Tolstoy , Anna Karanina Teemmül kelimesi oldukça kaliteli bir kelimedir. Şemsettin Sami’nin Kâmûsu Türkî sözlüğünde teemmül şöyle tanımlanıyor: Teemmül : Etraflıca düşünme , mülahaza ,etraflıca düşünüp taşınma ,tetkik ve mütaala. (Arapça kökenli … Devamını oku…