Kelimede anlam konu anlatımı TYT

Kelimede anlam konu anlatımı TYT

          Kelime bir dilin anlamlı en küçük birimidir. Çok az kelimenin anlamı yoktur (Edat,bağlaç ve ünlem ) fakat bunların da cümle içerisinde görevleri vardır. Buna göre ;  kelime, kendi başına anlamı olan ya da anlamı olmadığı halde cümlede görevi  bulunan en küçük ses birimidir.

          Anlamı olmayan bazı kelimeler: Sanki,oysa,ve ,de , gibi , ile , için , ki …..

Bazı kelimeler aynı anlama gelebilir ya da yakın anlamlıdır.Dilimizde  kadın için eş, çocukların anası, bayan, hanım , hanımefendi, hatun … gibi kelimeler vardır fakat hepsini bir arada kullanmayız. Bir cümlede,  kelimeleri art arda getirirken   duruma ve bağlama göre bu kelimelerden birini tercih ederiz. Böylece cümleyi oluşturacak bir dizi oluştururuz.

     Cümle içinde her kelimenin bir anlamı vardır. Kullandığımız  kelimelerin   eş anlamlıları ya da yakın anlamlıları da kendi aralarında bir dizi oluşturur.Ama  eş anlamlı  dahi olsa bir kelime başka bir kelimenin yerini tutamaz.Her kelime cümlede kullanıldığı yere göre anlam kazanır.

                 Ayşe Hanım dersinize  geldi mi?   Bu çocukların anası nerede? İşte hangisini seçeceğimizi bağlama göre belirleriz.

 Somut Anlamlı kelimeler: Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan  kelimelere       somut Anlamlı kelime  denir.

Ağaç,ev,kedi, defter, ışık,ses ,araba ……

 Soyut Anlamlı Kelimeler: Beş duyu organımızla  algılanamayan ancak var olduğuna inandığımız kavramları karşılayan kelimelere soyut anlamlı kelimeler denir.

Akıl,sevgi,merhamet,hayal,korku ,gönül….

Soyutlama: Bazı somut anlamlı kelimeler, zamanla anlam gelişmesi yoluyla soyut anlam kazanır. Buna soyutlama denir.

Gittiğimiz yerde bize çok sıcak davrandılar.

Bu konuda konuşmak yürek ister.

Bu hareketin beni çok kırdı.

  **Bir kelimenin soyutlama yoluyla kazandığı anlam aynı zamanda mecaz anlamdır.

Somutlama:

 Soyut bir kelime anlam genişlemesi yoluyla somut bir anlam kazanabilir.

‘’Böldü bölük bölük dert beni.’’  Dizesinde dert bölme yönünden kişileştirme yoluyla somutlaştırılmıştır.

‘’Benim yaptığım iş,uçak kullanmaya benzer .Birçok iyi iş yaparsınız ama başarısız olduğunuz  tek bir iş ,sonunuz olur. ‘’ (1997 ÖYS) cümlesinde  mevzu edilen işin riskli ve tehlikeli olduğu ,pilotluk ile  benzerlik kurularak somutlaştırılmıştır.

‘’Bir kara trendir ölüm.’’ Cümlesinde soyut bir kavram olan ölüm trene benzetilerek somutlaştırılmıştır.

** Somutlamalar genellikle kişileştirme,benzetme veya istiare yoluyla yapılır.

        KELİMELERİN FARKLI ANLAMLARDA KULLANIMI

          Kelimeler , kullanım alanlarına ve diğer kelimelerle ilişkilerine göre farklı anlamlar kazanırlar.kelimelerin farklı anlamlar kazanmasında tarihsel  ve toplumsal gelişmeler kadar , bireysel etkenler de etkili olur.

1) Gerçek Anlam: ( Temel anlam, ilk anlam)

Bir kelimenin ,herkes tarafından bilinen ,söylendiğinde akla ilk gelen anlamıdır.

Bu gece dişim çok ağrıdı.

Çocuğun gözleri yaşardı.

Koşarken ayağım burkuldu.

Soğuktan burnum dondu.

Sınıfımız bu saatlerde gayet aydınlıktır.

Burası denizin en derin yeridir.

Başımı dolaba çarptım.

2) Yan Anlam:

Bir kelimenin gerçek anlamından tam uzaklaşmadan kazandığı yeni anlama yan anlam denir.  Temel anlamla yan anlam arasında biçim,işlev ve somutluk yönünden benzerlik vardır.

Masanın ayağı kırıldı.

İki diş sarsımsak soy.

Üç baş sarımsak aldım.

Mağaranın ağzını kayalar tıkadı.

Anahtarlık çekmecenin gözündedir.

Geminin burnu iskeleye çarptı.

Pencerenin kanatları  kırıldı.

Görüldüğü gibi kelimelerin bu şekilde kullanımı ilk anlamlarına olan  benzerlikleri yönünden olmaktadır. ( aslında kelimenin gerçek anlamı dışındaki bütün kullanımları çok anlamlılık içinde değerlendirilebilir.)

3) Mecaz Anlam : ( Değişmece anlam)

Bir kelimenin gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşıp kazandığı yeni anlamdır.

Rakiplerine diş geçiremediler.

Bu adamlar karanlık işler çeviriyor.

Kötü sözlerin beni kırdı.

Tatlı bir bahar akşamında karşılaştık.

Artık acı yıllar geride kaldı.

Böyle derin düşüncelere dalmışsın.

Ben kimseye baş eğmem.

Bu gece dişim çok ağrıdı.                            Gerçek anlam               Annem bana perde taktırdı.

İki diş sarsımsak soy.                                   Yan anlam                     Ördeklerin ayakları perdelidir.

Rakiplerine diş geçiremediler.             Mecaz anlam             Gözünün önünde perde var.

İnsanların duygu,düşünce,hayal ve tecrübeleri sınırsızdır fakat bunları ifade edebileceği kelimeler sınırlıdır.Bu yüzden mecaz anlatımlara ,istiareye,kişileştirmeye,intaka  ,kinayeye ve tarize başvururuz.

a) Dolaylama:

Bir kelimeyle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla kelimeyle anlatmaya dolaylama denir. Dolaylama kalıplaşmış sözlerdir. Kullanımı herkes tarafından kabul edilen söz öbekleridir.Amaç söze güzellik ve canlılık katmaktır.

Beyaz perde                            sinema

Kara elmas                                kömür

Yavru vatan                              Kıbrıs

File bekçisi                             kaleci

Derya kuzusu                        balık

Minik serçe                              Sezen Aksu

b) Mecaz-ı Mürsel ( Ad Aktarması): Kelimelerin benzetme amacı güdülmeksizin başka bir kelimenin yerine kullanılmasına mecaz-ı mürsel denir.

Parça- bütün ilişkisi

Gemi İzmir’e yanaştı.                  ( limana yanaştı)

Denizde yelkenliler gidiyor.       ( Gemiler)

Usta ayaklar sonucu belirledi.   ( Futbolcular)

İç-dış   ilişkisi

Çaydanlık beş dakikadır kaynıyor.      ( Çaydanlıktaki su )

İçeri girerken ayağını çıkar.              ( Ayakkabını)

En az iki bardak içtim.                    ( su)

Tencereye  bakmayı unutma.           ( Yemeğe)

Sende de hiç kafa yokmuş.          ( beyin)

mekan- insan ilişkisi

Gol olduğu için bütün stad ayağa kalktı.          ( seyirciler)

Galibiyet Türkiye’yi sokağa döktü.               ( pek  çok vatandaşı)

Bütün Kayseri buna karşı çıktı.                  ( Kayseri halkı)

Eser-sanatçı ilişkisi

Bugün Kani Karaca’yı dinledim.      ( şarkılarını dinledim)

Ömer Seyfettin’i okudum.                ( Hikayelerini)

Nitelik-kişi ilişkisi

Müziğimizin güçlü seslerinden biridir.       ( sesinin güzelliği öne çıkarılmış)

Kalemi güçlü bir şairdir.                   ( yazarlık niteliği öne çıkartılmış)

Sebep-sonuç ilişkisi

Tarlalara bereket yağıyor.                 (yağmur)

Namlular ölüm yağdırıyor.        ( mermi)

Yön-ülke ilişkisi

Batı,eski gücünü özlüyor.         (Avrupa)

c)İstiare (Eğretileme):

Kelimelerin benzetme yapmak amacıyla gerçek manasını düşündürmeyecek şekilde kullanılmasına istiare denir.istiare aralarında  benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden birini söyleyerek diğerini kastetmektir.

 Açık istiare; sadece kendine benzetilenin söylenmesidir.

‘’Beşikteki melek mışıl mışıl uyuyor.’’       Bebek söylenmemiş

‘’ Edebiyatımız bir ulu çınarını kaybetti.’’   Ölen yazar söylenmemiş

Kapalı istiare; sadece benzeyen söylenerek yapılan mecaz

‘’ Gelinlik çağına gelen kız, yuvadan uçtu.’’ Kız kuşa benzetildi.( Kuş gibi yuvadan uçtu)

‘’ Kabrinde bir nura sarılmış yatıyor.’’ Nur kefene benzetilmiş.

d) Teşhis( kişileştirme):

İnsan dışındaki varlıklara insana has özellikler vermeye teşhis denir.

Dağlar uykudan uyanır.

Denizler kudurmaya başladı.

Ey gönlüm madenin ne kadar yufka.  ( Gönüle insan gibi sesleniliyor.)

e)İntak (konuşturma):

İnsan kişiliği vererek insan dışındaki varlıkları konuşturmaya intak denir.

Mor menekşe: Bana dokunma diye bağırdı.

f) Kinaye: Bir kelimenin hem gerçek anlamı  hem mecaz anlamı doğruysa buna kinaye denir. Kinaye yapılırken aslında mecaz anlamı kastedilir.

Borçlarımı bitiremedim , yıllar geçtikçe belim büküldü. (Belim büküldü kelime grubu  yaşlanma anlamında doğrudur ama burada maddi olarak daha da güç durumda kalma kastedilmiştir.)

g) Tariz:

Söylenmek istenen sözü düşündürücü ve imalı bir biçimde söylemektir.

Böyle çalışırsan Türkiye birincisi olursun.

Yazın da çok güzelmiş!

Çok gayretlisin bu yüzden her işte çalışabilirsin.

4) Terim Anlam:

Bir bilim,meslek veya sanat dalıyla ilgili özel anlamlar yüklenmiş kelimelere terim  denir.

Üçgen,kare,çember,açı     ,   matematik terimleri

Redif,kafiye,aruz     edebiyat terimleri

İzohips, rakım, yarımada Coğrafya terimleridir.

Annem,perdeleri  yıkadı.                              Gerçek anlam

Gözümden perde kalktı.                               Mecaz anlam

Tiyatronun ikinci perdesi başladı.               Terim anlam

Uygulama:

1. Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilânları yapıştırdık.
                       2. Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış.
                       3. Oyunun ikinci perdesini izleyemedik.
                       4. Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım.
“Perde” kelimesinin cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?


A)  yan – terim – mecaz – temel anlam                        

B) temel – yan – terim – mecaz anlam

C) mecaz – temel –  yan –  terim  anlam                     

D) yan – temel – terim – mecaz anlam

E) temel – temel – mecaz – mecaz anlam

Doğru cevap: D

ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE KELİMELER

Kelimeler anlam ilişkilerine göre eş anlamlı,eş sesli,yakın anlamlı,zıt anlamlı ve yansıma kelimeler olmak üzere değişik gruplara ayrılır.

1) Eş anlamlı kelimeler (Anlamdaş kelimeler)

Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir.

Cevap – yanıt

Sene – yıl

Özgürlük – hürriyet

Detay – ayrıntı

Zelzele – deprem

*Eş anlamlı kelimeler her zaman birlerinin yerine kullanılamaz.

Dost kara günde belli olur.               Kara yerine siyah diyemeyiz.

* kelimenin anlamdaşı cümleye göre belirlenir.

Ak akçe kara gün içindir.             Kara kelimesinin eş anlamlısı siyah değil kötü kelimesidir.

2) Zıt anlamlı kelimeler ( karşıt anlamlı kelimeler):

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.

Yaş – kuru

Taze – bayat

Şişman – zayıf

Ağlamak – gülmek

* Bir kelimenin olumsuzu onun karşıt anlamlısı değildir.

Güldük kelimesinin zıttı gülmedik değil ağladıktır.

* kelimenin karşıt anlamı ,cümleye göre belirlenir.

Kara haber tez duyulur. Kara kelimesinin zıttı beyaz değil iyi kelimesidir.

3) Eş sesli kelimeler (Sesteş):

Yazılışları aynı,anlamları farklı olan kelimelerdir.sesteş kelimeler  gerçek anlamlı olmalıdır.

Suda yüz.

Yüzünü yıka.

Koyunun derisini yüz.

Doksan dokuz ,yüz.

Ne güzel bir yüz.

Sana vereyim bir öğüt ,ununu kendin öğüt.

* Aralarında gerçek-yan-mecaz anlam ilgisi bulunan kelimelerde sesteşlik yoktur.

Kelimede anlam konu anlatımı TYT
Kelimede anlam konu anlatımı TYT

Ses olayları