Firkât-i yar beni yaktı dem â dem

Firkât-i yar beni yaktı dem â dem âhu zâr oldum

Benim cânım a sultanım senin çün yanar cânım

Gel üzme bendeni mâhım söz dinle gel alma âhım

Şebâbım âh ile geçti kemâle ermeden soldum

Muallim İsmail Hakkı Be’in Acemkürdî makamındaki bir bestesi.

Güftekârı bilinmiyor.

Kelimeler:

Firkât-i yar : Yârin ayrılığı

dem â dem : Her dem , her an

âhu zâr :ah edip ağlamak

bende : köle

mâh :ay

Şebâb :gençlik

kemâl :olgonluk

Firkât-i yar beni yaktı dem â dem
Firkât-i yar beni yaktı dem â dem

Klasik Türk müziğinin en güzide besteleri ve bu bestelere ilham veren müstesna güfteler.Her biri geçmişin en mutenâ seslerini günümüze taşıyan unutulmaz sözler.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil

Yorum yapın