Dur Yolcu Bilmeden gelip bastığın

Çanakkale Boğazının girişinde ” Dur Yolcu Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir.” ibaresi sizi karşılar.

          Bir Yolcuya

Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda 

Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele, 

Mehmed’in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki , haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbın sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

  Necmettin Halil Onan

Bu şiir , Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler arasında zikredilen Necmettin Halil Onan’a aittir.

Dur Yolcu Bilmeden gelip bastığın
Mestim bu gece sen de mest olarak gel

MEB tarafından yayımlanan Orta öğretim kurumları programını buradan indirip inceleyebilirsiniz.

Yorum yapın