Yunan Mezalimi

İstiklâl Harbi neticesinde münhezim bir surette kaçarken Batı Anadolu’yu yakıp yıkan Yunan ordusunun bıraktığı enkazı tespit için mahallinde incelemeler yapan ”Tetkik-i Mezalim Heyeti” nin raporlarına istinaden vücuda getirilen Yunan Mezalimi adlı eserden bazı seçmeler.

Kütahya livası fecaiyinden:

Uşak Kazası Mezalimi

Düşmanın Garbi Anadolu’da ateşe verdiği zengin ve mamur kasabalarımızdan biri de Uşak kasabasıdır.Uşak kasabası da Yunan ordusunun muayyen ihrak ve imha planlarına tevfikan Uşak mevaki kumandanı miralay Mesinis’in emriyle kundakçı postaları tarafından her taraftan tutuşturulmuştur. İkâ-i harik esnasında kundakçı müfrezeleri şehrin muhtelif mahallerine yağlı paçavralar yerleştirirken bütün Yunan efradı da şehri yağmaya başlamışlardır.Büyük çarşıya askeri kamyonlar getirilmiş ve dükkanların kepenkleri ,kapıları kırılarak içindeki eşyalar çıkarılıp kamyonlara doldurularak götürülmüş ve aynı zamanda Yunanlılar sokakta tesadüf ettikleri herkesi soydukları gibi evlere girerek her nev’i sirkat ve fezahatı irtikap etmeye başlamışlar ve bu esnada kundakçı müfrezeleri yağlı paçavralar üzerine tabanca sıkarak ve sair suretlerle şehri tutuşturmuşlardır.

devam edecek…….

Yunan Mezalimi

Yorum yapın