DİL BİLGİSİ

Türkçe dilinin okullarda okutulmakta olan dil bilgisi müfredatına uygun konu anlatımları

Kelime türleri

Ses olayları konu anlatımı

Liselerdeki DİL BİLGİSİ konuları için:

MEB tarafından yayımlanan Orta öğretim kurumları programını buradan indirip inceleyebilirsiniz.