Cânâ râkîbi handân edersin

Cânâ râkîbi handân edersin

Ben bî nevâyı giryân edersin

Bîgânelerle unsiyyet etme

Bana cihânı zindân edersin

Giriftzen Asım Bey’in uşşâk makamındaki şarkısı. Güftekârı meçhuldür.

Kelimeler:

Cânâ : Ey sevgili , ey can

râkîb :Divan şiirinde aşıkla maşuk arasına giren her şeye râkib denir.

handân : mutlu , neş’eli

bî nevâyı : zavallı , fakir

Bîgâne : İlgisiz ,alâkasız

giryân : Ağlayan , gözyaşı döken

unsiyyet : alışkanlık ,yakınlık

cihân : Dünya

Ey sevgili rakiplerimi neşelendirip ben zavallı aşığını ağlatırsın. Seninle alâkasız olanlarla yakınlık kurma ki bana dünyayı zindan edersin.

Cânâ râkîbi handân edersin
Cânâ râkîbi handân edersin Ben bî nevâyı giryân edersin Bîgânelerle unsiyyet etme Bana cihânı zindân edersin

Klasik Türk müziğinin en güzide besteleri ve bu bestelere ilham veren müstesna güfteler.Her biri geçmişin en mutenâ seslerini günümüze taşıyan unutulmaz sözler.

Bunlar da ilginizi çekebilir.

Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım

Yorum yapın