Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler başlığı altında Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar , TDK sitesinden alınmıştır. 1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, … Devamını oku…

bata çıka nasıl yazılır?

bata çıka nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre bata çıka ayrı yazılır. bata çıka =DOĞRU yazım bataçıka =Yanlış yazım Orduy-u Hûmayun çamurlu arazide bata çıka yol alıyordu. Ayrıca örnekte görüldüğü gibi bata çıka ikilemesi zarf görevinde kullanılmıştır. Türk dil Kurumunun ilgili kısmı: İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak … Devamını oku…

Danaburnu nasıl yazılır TDK

Danaburnu nasıl yazılır TDK yazım kılavuzuna göre doğru yazımı: Doğru yazımı : Danaburnu Türk Dil Kurumu kısaca TDK Türkçe kelimelerin doğru okunması ,yazılması ve söylenebilmesi için yazım kılavuzları yayımlar. Hangi kelimenin nasıl yazılacağına dair kendine göre ölçüler kullanır.Yazımında tereddüte düşülen danaburnu kelimesi birleşik bir kelime olup toprak altında yaşayıp bitki köklerini keserek onlara zarar veren … Devamını oku…

bir arada kelimesi nasıl yazılır?

bir arada kelimesi nasıl yazılır? TDK yazım kılavuzuna göre Doğru yazımı: bir arada Örnek Kullanım: Bir arada yaşayan insanların sosyal kurallara uymaları beklenir. Sahasında uzman olan hekimler bir araya gelip heyet hâlinde hastayı muayene ettiler. Bunlar da dikkatinizi çekebilir: TDK yazım kılavuzu Bugün kelimesi nasıl yazılır? bilahare nasıl yazılır?

bilahare nasıl yazılır?

Osmanlıca bilahare nasıl yazılır? Doğru Yazımı : Bilâhare Bilâhare: Sonra ,sonrasında,daha sonra Cümle içinde kullanım örneği: Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1919 dan itibaren İkdam gazetesinde Milli Mücadele lehinde yazmış olduğu yazılar dikkat çekerek 1921 senesinde hükümetce Ankara’ya davet edildi. Davete icabet ederek Ankara’ya geldi. Kendisine derhal kalemine uygun bir vazife tevdî edildi. Batı Anadoludaki Yunan şen’âtini … Devamını oku…

Bugün kelimesi nasıl yazılır?

Bugün kelimesi nasıl yazılır?Örnek cümle üzerinden: Yazımında tereddüt yaşanan kelimelerden biri olan bugün kelimesi bitişik yazılır. Doğru yazım : Bugün Bugün kelimesinin cümlede kullanılması: 26.8.1338 Bugün sabahtan itibaren Garp Cephesinde muharebe başladı.Kahraman ordularımız namus u istiklâl-i vatanı kurtarmaktan ibaret olan ulvî vazifeyi îfa için tevfikât-ı Sübhaniyeye istinâden , tekmil cephede cânî ve müstevlî düşman ile … Devamını oku…

Herkes kelimesi nasıl yazılır?

Herkes kelimesi nasıl yazılır? Bu kelime özellikle sosyal mecralarda yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Herkes mi? yoksa Herkez mi? şeklindeki yazım doğrudur. ”Herkes” kelimesi belgisiz zamirdir.Kullanıldığı bağlama göre anlam kazanır. 1.Mevcut kişilerin tamamı kastedilirken: Herkes ayakkabısını çıkarsın. 2.Çoğu zaman abartı yoluyla ,bir mevkide bulunanların çokluğundan kinaye yoluyla sanki onların tamamıymış gibi kullanılır. Herkes böyle düşünüyor,değil mi … Devamını oku…