Herkes kelimesi nasıl yazılır?

Herkes kelimesi nasıl yazılır? Bu kelime özellikle sosyal mecralarda yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Herkes mi? yoksa Herkez mi? şeklindeki yazım doğrudur. ”Herkes” kelimesi belgisiz zamirdir.Kullanıldığı bağlama göre anlam kazanır. 1.Mevcut kişilerin tamamı kastedilirken: Herkes ayakkabısını çıkarsın. 2.Çoğu zaman abartı yoluyla ,bir mevkide bulunanların çokluğundan kinaye yoluyla sanki onların tamamıymış gibi kullanılır. Herkes böyle düşünüyor,değil mi … Devamını oku…

Layiha ne demektir?

layiha/lâyıha ne demektir? Arapça asıllı bir kelimedir. 1.Bir konu hakkındaki görüşlerin rapor halinde yazılması 2.Bir konu hakkındaki görüşlerin taslak olarak yazılması Osmanlı Dönemi’nde kurumların veya kişilerin herhangi bir mevzudaki görüşlerini rapor veya taslak halinde kaleme alarak ilgili makamlara gönderdikleri yazı türüdür..

Lisanın mahiyeti ve değişmesi hakkında

Bu yazı hazırlanırken Dil Encümenlerinden Ahmet Cevat‘ın ”Yeni Bir Gramer Metodu Hakkında Layiha”namıyla 1931 de İstanbul Devlet Matbaası’nda basılan eserinden istifade edilmiştir. Lisan nedir? İnsanoğlu fıtri olarak içtimai bir hüviyet taşıması hasebiyle diğer insanlarla bir arada yaşamak ve iletişim kurma ihtiyacı içindedir.Yine ihtiyaçlarını temin edebilmek adına da başka insanlarla münakaleye mecburdur. Dil ve ses cihazını … Devamını oku…