Tevfik Fikret edebi kişiliği ve şiirleri

Tevfik Fikret edebi kişiliği ve şiirleri

Tevfik Fikret (1867-1915)

Serveti Fûnun şiirinin en güçlü şairidir. Bütün edebiyatımız nazarı dikkate alındığında; arûz ölçüsünü , şiirlerinde neredeyse kusursuz biçimde uygulayabilmesi dikkat çekilmesi gereken şairlik yönlerinden biridir.

Galatasaray lisesini bitirdi , bir müddet memuriyet yaptıktan sonra Ticaret Mektebî Âlisi’nde hat (güzel yazı) ve Fransızca öğretmenliği yaptı. 1891 yılında Mirsad dergisinin açtığı şiir müsabakasında birinci oldu.Bir sene sonra Mektebi Sultaniye’ye Türkçe muallimi olarak atandı.

Edebiyat sahnesine yönlendirici çıkışı liseden edebiyat hocası olan Recaizade Mahmut Ekrem‘in kendisini 1896’da Serveti Fünun dergisinin başına yazı işleri müdürü olarak getirmesiyle olmuştur.

Edebiyatımızda Tanzimat’la birlikte başlayan batılılaşma Serveti Fünun Dönemi‘nde tam manasıyla gerçekleşti.

Aynı sene Robert Koleji’nde Türkçe muallimi olarak yeni görevine başladı. Burada çeşitli fasılalarla uzun yıllar çalıştı.Emirgan korusu yanına yaptırdığı köşke Aşiyân adını verdi ki günümüzde müzedir.

2.meşrutiyet’ten sonra Mektebi Sultaniye’ye müdür oldu.Bu arada Hüseyin Kazım Kadri ve Hüseyin Cahit Yalçın’la birlikte meşhur Tanin gazetesini çıkardı. Kısa bir müddet sonra İttihatçılarla da ters düşerek köşesine çekildi.

1915’de şeker hastalığından vefat etti.

Tevfik Fikret şairlik yönüyle kuvvetli olduğu gibi siyasi tarafı da ağır basan bir şairdir.Son ana kadar muhalif yönünü korumuştur.

Sanatçının Rübâb ı Şikeste , Haluk’un Defteri ve Şermin isminde şiir kitapları vardır. Şermin çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri ihtiva eder.

Tevfik Fikret’in bazı sevilen şiirleri:

Maî Deniz

Sis

Han-ı Yağma

Balıkçılar

Tarih-i Kadim

Yağmur

Bir İçim Su

Doksan Beşe Doğru

Haluk’un Bayramı

Ömr-i Muhayyel

Tevfik Fikret edebi kişiliği ve şiirleri
Tevfik Fikret edebi kişiliği ve şiirleri