Bir öğrenci nasıl çalışmalıdır?

Öğrencilerin en büyük şikayeti ”çalışıyorum ama anlamıyorum”sözüdür.Doğrudur zira pek çoğumuz için bu böyledir. Pekâla hatayı nerede yapıyoruz?Hatanın kaynağı daha küçükken bazı şeylerin kafamızda yanlış kodlanmış olmasıdır. Gençler bilgi satın alınamaz,dışarıdan beynimize enjekte edilemez .Nasıl ki eskiler demiş :Bal bal demekle ağız tatlanmaz,aynı bunun gibi çalış çalış denmekle çalışılmaz. Öğrenme tek kişiliktir. ”Keşke elimde bir değnek … Devamını oku…

Anjambman ne demektir?

Anjambman ne demektir? Şiirde anlamın bir dize veya beyitte bitmeyip aşağılara doğru kayması ; diğer beyitlerde veya dizelerde bitmesidir. Anjambman terimi Türk edebiyatına Tanzimat döneminde Fransız edebiyatından geçmiştir.Yaygınlaşması Serveti Fünun Döneminde olmuştur. Klasik divan şiirinde her beyit bir anlam birimidir yani ilk mısrada başlayan anlam ikinci mısranın sonunda biter.Sonraki beyitler bağımsız anlamlara sahiptir.Mesela Fuzuli’nin şu … Devamını oku…

Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı:

Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı: Perde kelimesinin farklı anlamlarda kullanımı Sabah perdeyi açtım.(Gerçek anlam) Tiyatronun ikinci perdesi başladı.(Terim anlam) Gözümün önüne perde indi göremiyorum.(Yan anlam) Gözüme perde indi onun gerçek yüzünü göremedim.(Mecaz anlam) Kelimelerin bu şekilde kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanmasına çok anlamlılık denir.