9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

Müfredata uygun 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları:

1. ÜNİTE: GİRİŞ

1. Edebiyat nedir?

· Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları

2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

· Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim
· Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri
·Metinlerin tasnifindeki ölçütler

Dil Bilgisi Konuları:

·Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları ne demektir?

YAZMA

· “Niçin yazıyoruz?”,   “Nasıl yazmalıyız?”

SÖZLÜ İLETİŞİM

·İletişim nedir  ve iletişimin ögeleri nelerdir?

2.Ünite: HİKÂYE

1.Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi

2.Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi

Olay(Maupassant tarzı) ve durum (Çehov tarzı) hikâyelerinin farkları

Dil Bilgisi konuları:

 • İsimler
 • İmla
 • Noktalama

3.Ünite: ŞİİR

1.Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir örneği

2.Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan iki şiir örneği

3.Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir örneği

 • Nazım birimi,nazım biçimi,nazım türü,durak.ölçü,kafiye,redif,nakarat,mahlas,tapşırma kavramları.
 • Manzume ve şiir ayrımı
 • Söz sanatları
 • şiir türünün dünya edebiyatından bir örneği

Dil Bilgisi:

4.Ünite: MASAL/FABL

 • Türk halk edebiyatından bir masal örneği
 • Doğu edebiyatından bir masal örneği
 • Batı edebiyatından bir fabl örneği
 • Masal ve fabl türlerinin özellikleri
 • Mantıku’t-Tayr, Martı,Hayvan Çiftliği,Küçük Prens eserlerinin fabl türüyle olan ilişkisi.

DilBilgisi:

 • Edat,bağlaç,ünlem
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

5.Ünite: ROMAN

1.Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman örneği

 • Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi
 • Romanın hikâyeden ayrılan yönleri
 • Dünya edebiyatından roman örneği ve bunun önceki metinlerle mukayesesi

Dil Bilgisi:

6.Ünite: TİYATRO

1.Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro(trajedi,komedi,dram) örneği

 • Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında bilgi
 • Suflör,replik,tiratijest,mimik,aksesuar,makyaj vs)
 • Dünya edebiyatından tiyatro örneği ve bunun önceki metinlerle mukayesesi

Dil Bilgisi:

7.Ünite: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ

1.Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi örneği

2.Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi örneği

3.Divan edebiyatından bir tezkire örneği

 • Otobiyografiye mülhak olarak:monografi,öz geçmiş/CV,hâl tercümesi ve portre hakkında kısaca bilgi
 • Hikâye ve romanda biyografi ve otobiyografiden istifade edilmesi

Dil Bilgisi:

8.Ünite: MEKTUP/E-POSTA

1.Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel,bir edebi mektup;iki e-posta örneği

2.Divan edebiyatından bir mektup örneği

3.Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

 • Mektup türünün özelliklerini açıklar.Hikâye,roman ve şiir türlerinde mekyubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak kullanıldığını örnekler
 • Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneği bunun incelenen metinlerle mukayesesi
 • e-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenliği
 • Özel mektuplaedebi mektup arasındaki benzerlik ve farklar
 • (Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları ve birer örneğinin yazılması)

Dil Bilgisi:

8.Ünite: GÜNLÜK/BLOG

1.Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği

2.İki blog örneği

 • Günlük ve blog hakkında bilgi
 • Günlük şeklinde tanzim edilen roman ve hikâyelere örnekler

Dil Bilgisi:

Bunlar da ilginizi çekebilir:

10.sınıf müfredatı

11.sınıf müfredatı

12.sınıf müfredatı

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları için

MEB tarafından yayımlanan Orta öğretim kurumları programını buradan indirip inceleyebilirsiniz.