Otobiyografi nedir?

Otobiyografi ( Öz Yaşam Örgüsü) Otobiyografi:Bir yazarın kendi hayat hikâyesini yine kendisinin yazmasıyla ortaya çıkan türe otobiyografi denir. Otobiyografi yazarı herhangi bir alanda başarılarıyla öne çıkan kimselerdir. Otobiyografinin Özellikleri 1.Özneldir. 2.Sağlam bir hafıza gerektirir. 3.Anılara dayanır. 4.Sade bir dille yazılır. 5.Çevresindeki insanlardan da bahseder. 6.Anlatıcı kurmaca değil birinci tekil şahıstır.(Ben) 7.Her ne kadar öznel de … Devamını oku…

Tezkire nedir?

Tezkire nedir? Tanzimat Dönemi’nden önceki yazarların ; seçtiği şairlerin kısaca hayatlarından ve edebi yönlerinden bahsettiği, şiirlerinden örnekler verdiği eserlere Tezkiret-üş Şuara ya da kısaca tezkire denir. Modern biyografi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir fakat Türk edebiyatında eskiden beri var olan tezkireler ,biyografi türünün bizdeki en eski örnekleridir. Tezkiretü’ş  Şuara yani kısaca Şair tezkireleri adı verilen bu eserlerde yazarlar, … Devamını oku…

Biyografi nedir?

Biyografi nedir? Edebiyat, sanat, spor, siyaset, bilim, iş hayatı gibi alanlarda başarılarıyla  tanınmış  kişilerin  hayatlarının anlatıldığı yazı türüne biyografi denir.  Kişilerin  hayatlarını , doğumlarından  ölümlerine  kadar bütün safhalarıyla  anlatan eserlerdir.  Biyografinin belli başlı özellikleri şunlardır: 1. Biyografi yazarı hayatını yazdığı kişiyle aynı dönemde yaşamak zorunda değildir. 2.Biyografide anlatıcı kurmaca bir kişi değil bizzat yazarın kendisidir. 3.Uzun … Devamını oku…

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler başlığı altında Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallar , TDK sitesinden alınmıştır. 1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, … Devamını oku…

bata çıka nasıl yazılır?

bata çıka nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre bata çıka ayrı yazılır. bata çıka =DOĞRU yazım bataçıka =Yanlış yazım Orduy-u Hûmayun çamurlu arazide bata çıka yol alıyordu. Ayrıca örnekte görüldüğü gibi bata çıka ikilemesi zarf görevinde kullanılmıştır. Türk dil Kurumunun ilgili kısmı: İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak … Devamını oku…