10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

Müfredata uygun ,10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları:

1.Ünite:GİRİŞ

Ünitenin tamamı için :BURAYA

1.Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

2.Türk edebiyatının tarihi dönemleri

3.Türkçenin tarihi gelişimi

 • Türklerin kullandığı alfabeler:Kök Türk,Uygur,Arap,Kiril,Latin alfabeleri.

Dil Bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri

2.Ünite:HİKÂYE

1.Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek

2.İki halk hikâyesi örneği

 • Destan tipi ve aşk temalı iki farklı tarzdan örnekler.Hz.Ali’nin Cenkname’lerine yer verilir.

3.Bir mesnevi örneği

 • Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf nevinden eserler

4.Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye örneği

5.Milli Edebiyat Dönemi’nden bir hikâye örneği

 • Hikâye türünün dünya edebiyatından bir örneği ve bununla incelenen metinlerin mukayesesi

Dil Bilgisi:

 • Fiilimsiler
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

3.Ünite:ŞİİR

1.İslamiyetin kabulünden önceki Türk şiirinden bir sagu

2.Geçiş Dönemi(11-12.yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3.Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes örneği

 • İlahi Yunus Emre’den

4.Halk edebiyatından üç mani(Düz,kesik ve yedekli mani)ve bir türkü örneği

5.Halk şiirinden bir koşma örneği

6.Divan şiirinden iki gazel örneği

7.Divan şiirinden bir kaside örneği

8.Divan şiirinden bir şarkı örneği

Dil Bilgisi:

 • İsim tamlamaları ve metindeki işlevleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

4.Ünite:DESTAN/EFSANE

1.Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2.Türk halk edebiyatından bir efsane örneği

3.İslamiyetin kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan örneği

4.İslamiyetin kabulünden sonraki dönemden bir destan örneği

5.1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan örneği

Dil Bilgisi:

5.Ünite:ROMAN

1..Dünya edebiyatından bir roman örneği

2.Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman örneği

3.Servetifünun Dönemi’nden bir roman örneği

4.Milli Edebiyat Dönemi’nden bir roman örneği

Dil bilgisi:

 • Cümle çeşitleri ve metindeki işlevleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

6.Ünite.TİYATRO

1.Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin örneği(Karagöz,orta oyunu)

2.Modern Türk tiyatrosundan bir metin örneği

 • Tiyatro türüne Dünyadan bir örnek ve incelenen metinlerle kıyası.

Dil bilgisi:

 • Cümle çeşitleri ve metindeki işlevleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

7.Ünite:ANI(HATIRA)

1.Servetifünun Dönemi Türk edebiyatından bir anı örneği

2.Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı örneği

 • Anıları hikâye ve roman türüne kaynaklık edebileceğinden hareketle(Ömer Seyfettin’in kaşağı,İlk Namaz;Orhan Kemal’in Sağ İç hikâyeleri ve Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının anı türünden yararlanılarak yazıldığı.

Dil Bilgisi:

 • Cümle çeşitleri ve metindeki işlevleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

8.Ünite:HABER METNİ

1.Güncel gazete ve dergilerden iki haber metni

2.Genel Ağ haberlerinden bir metin

 • 5N 1K kuralı,sütun,spot,manşet,tekzip,sürmanşet,asparagas,muhabir,vs. kavramlar.
 • Gazete,dergi,Genel Ağ,radyo ve televizyon haberciliğinin farkları
 • Şiddet içerikli haberlerin rayting aracı olarak kulllanılmaması
 • Haber metinlerinin sanat metinlerine kaynaklık edebilir.Dostoyevski’nin Suç ve Ceza;Orhan Kemal’in Vukuat Var eserlerinin bu minvalde olması

Dil bilgisi:

 • Cümle çeşitleri ve metindeki işlevleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

9.Ünite: GEZİ YAZISI

1.Divan edebiyatından bir gezi yazısı örneği

 • Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nden

2.Cumhuriyet Dönemi’nden iki gezi yazısı örneği

Dil bilgisi:

 • Cümle çeşitleri ve metindeki işlevleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

Bunlar da ilginizi çekebilir:

9.sınıf müfredatı

11.sınıf müfredatı

12.sınıf müfredatı

10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları için

MEB tarafından yayımlanan Orta öğretim kurumları programını buradan indirip inceleyebilirsiniz.