11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

Müfredata uygun ,11.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları:

1. ÜNİTE: GİRİŞ

1.Edebiyat ve toplum ilişkisi

 • Edebiyatın toplum sorunlarını dile getirdiği bunu yaparken de toplumsal değişime etkide bulunması

2.Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi

 • Edebi eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığı,eseler toplamının da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturduğu

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri

2. ÜNİTE: HİKÂYE

1.Cumhuriyet Dönemi’nde(1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği

 • 1923-1940 arasından bir olay bir durum hikâyesi

2.Cumhuriyet Dönemi’nde(1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği

 • 1940-1960 döneminden (bireyin iç dünyasını esas alan,toplumcu gerçekçi,milli-dini duyarlılıkları yansıtan,modernist hikâyeler)

Dil bilgisi:

 • Cümlenin ögeleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

3. ÜNİTE: ŞİİR

1.Tanzimat Dönemi’nden iki şiir örneği

2.Servetifünun Dönemi’nden iki şiir örneği

 • Fecriati’den tema ve dil kullanımı bağlamında kısaca bahsedilir

3.Saf şiir anlayışından iki şiir örneği

4.Milli Edebiyat Dönemi’nden iki şiir örneği

 • Bu dönemde bağımsız isimlerden Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirinin değerlendirilmesi ”Manzum hikâye ”kavramı

5.Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir örneği

6.Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği

 • Şiirlerin biri Bahtiyar Vahapzade’den diğeri Şehriyar gibi şairlerden

Dil bilgisi:

 • Cümlenin ögeleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

4. ÜNİTE: MAKALE

1.Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında yazılmış birer bilimsel makale örneği

2.Edebi bir makale örneği

Dil bilgisi:

 • Cümlenin ögeleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

1.Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir sohbet örneği

2.Cumhuriyet döneminden bir sohbet örneği

3.Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir fıkra örneği

4.Cumhuriyet döneminden bir fıkra örneği

Dil bilgisi:

 • Cümlenin ögeleri
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

6. ÜNİTE: ROMAN

1.Cumhuriyet Dönemi’nden 1923-1950 arası yazılmış iki roman örneği

2.1950-1980 arası dönemden iki roman örneği

3.Dünya edebiyatından bir roman örneği

 • 20.yüzyıldan seçilir

Dil bilgisi:

 • Anlatım bozuklukları
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

7. ÜNİTE: TİYATRO

1.Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1950 arası) iki roman örneği

2.Cumhuriyet Dönemi’nden (1950-1980 arası) bir roman örneği

3.Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği

Dil bilgisi:

 • Anlatım bozuklukları
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ

1.Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri örneği

2.Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği

Dil bilgisi:

 • Anlatım bozuklukları
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

9. ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ

1.Cumhuriyet öncesi dönemden bir mülakat örneği

2.Cumhuriyet Dönemi’nden bir mülakat örneği

3.Cumhuriyet Dönemi’nden bir röportaj örneği

 • Mülakat metinleri edebiyat ve sanat alnıyla ilgili
 • Örnek metinlerden hareketle mülakat ve röportajın farkları

Dil bilgisi:

 • Anlatım bozuklukları
 • İmla
 • Noktalama işaretleri

Bunlar da ilginizi çekebilir:

9.sınıf müfredatı

10.sınıf müfredatı

12.sınıf müfredatı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları için;

MEB tarafından yayımlanan Orta öğretim kurumları programını buradan indirip inceleyebilirsiniz.