Bağlaçlar konu anlatımı kaliteli

Bağlaçlar konu anlatımı kaliteli

Bağlaçların tek başına anlamı olmaz.Farklı görevdeki kelime ve cümleleri birbirine bağlar.

Kelimeleri kelimelere ,cümleleri cümlelere bağlayan kelimelere bağlaç denir.

Bazı kelimeler her zaman bağlaç olarak kullanılırken bazı kelimeler yerine göre bazen bağlaç bazen edat olabilir.O halde bağlaçlarla edatlar arasında karıştırılabilecek bir yakınlık var.

Edatların da kendi başına bir anlamı yoktur ve cümlede hiçbir unsuru birbirine bağlamaz sadece anlam ilgisi kurar.O yüzden edat olan kelime cümleden çıkınca anlam bozulur.Bağlaç olan kelime cümleden çıkartılırsa anlam bozulmaz.

Ayşe ve Ali kardeştir.( iki ismi birbirine bağladı)

Okula geldim ve sınıfa girdim. (iki cümleyi birbirine bağladı)

Her zaman bağlaç olan kelimeler: ve ,veya ,oysa ,meğer, ise , hatta ,de , dahi , lakin , bile ,ama , fakat , mademki , halbuki ,ne varki , oysaki , oysa , çünkü , ya da , veyahut , üstelik , hem-hem , ne – ne , ya -ya , de -de ,zirâ kelimeleri bütün kullanımlarda bağlaçtır.

Bugün matematik veya edebiyat dersine çalışacağım. ( iki kelimeyi birbirine bağladı)

Bu seneki okul birincisi Mustafa hatta Ali olabilir. ( iki kelimeyi birbirine bağladı)

Tren ya da otobüs hangisi olursa bin gel, düğüne yetiş. ( iki kelimeyi birbirine bağladı)

Hem seni hem aileni davet ediyorum. ( iki kelimeyi birbirine bağladı)

Bende gelmek isterim ama param yok. ( iki cümleyi birbirine bağladı)

Ya sen gel ya ben geleyim. ( iki cümleyi birbirine bağladı)

Öğretmen olmak istiyorum fakat babam mühendis olmamı istiyor. ( iki cümleyi birbirine bağladı )

Sana çok güveniyordum oysaki sen buna lâyık değilmişsin. ( iki cümleyi birbirine bağladı)

Ayşe geziye gelir ise ben gelmem.( iki cümleyi birbirine bağladı)

Ben okula gidiyorum sen de gel . ( iki cümleyi birbirine bağladı)

Bugünlerde çok çalışıyorum çünkü üniversiteyi kazanmak istiyorum. ( iki cümleyi birbirine bağladı)

Her yağmurda çatımız akıyor zirâ eski bir binada oturuyoruz. ( iki cümleyi birbirine bağladı)

Bazen bağlaç bazen edat olan kelimeler: yalnız ,ancak ,bir ,tek , ile (-le ,-la ) kelimeleri kullanıldığı yere göre bazen edat bazen bağlaçtır.

Ali ile Ömer iki iyi arkadaştır. ( iki kelimeyi birbirine bağladığı için bağlaç )

Okula otobüsle geldi . (Bir şeyi bağlamadı sadece birliktelik anlamı kattı. ile (-le)’yi kaldırınca anlam bozulur.

Kâğıdı makasla kes! (Bir şeyi bağlamadı sadece araç anlamı kattı. ile (-le)’yi kaldırınca anlam bozulur.)

Ben düğüne giderim ancak sen de gelirsen. ( iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlaç )

Bu işi ancak sen yapabilirsin. ( Hiçbir ögeyi bağlamadığı için edat ; sadece anlamı verdi)

Ben gelmiyorum tek sen git! ( iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlaç )

Tek seni seviyorum. ( Hiçbir ögeyi bağlamadığı için edat ; sadece anlamı verdi)

Bu akşam size gelirim yalnız yarın da siz bize geleceksiniz. ( iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlaç )

Gönlüm yalnız seni seviyor. ( Hiçbir ögeyi bağlamadığı için edat ; sadece anlamı verdi)

Metinlerden Örnekler

Bütün aile efradı artık büyük bir vuzuhla hissediyordu ki sevki tesadüfle bir kahvehanede toplanan insanlar arasında bile kendilerinden ziyade bir samimiyet ve rabıta vardı. ( bağlaç )

Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
Bir yâresi var ki kanıyor kalb üzerinde
Billâh bu acı durduracak kalbi yerinde
Bir yâresi var ki kanıyor kalb üzerinde

Bağlaçlar konu anlatımı kaliteli
Bağlaçlar konu anlatımı kaliteli

Dil Bilgisi Konu Anlatımları