Fiiller konu anlatımı kaliteli

Fiiller konu anlatımı kaliteli :

Bir iş,hareket,oluş ve durum bildiren kelimelere fiil denir.

Fiiller Türkçede kendi başına bir grup teşkil eder.Şöyle ki:

Fiillerİsim ve isim soylu kelimeler
Fiillerİsimler
 Zamirler
 Sıfatlar
 Zarflar
 Edatlar
 Bağlaçlar
 Ünlemler
Türkçedeki kelime türlerinin tablosu (Fiiller konu anlatımı kaliteli)

Bu tabloya bakınca hareketlilik barındıran fiillerin kendi başına müstakil bir grup olduğu görülür.Diğer bütün kelimeler ise temelde isim veya isim cinsinden kelimelerdir.

Bir fiilin ismi: Fiilleri mak/mek ile kolayca diğer kelimelerden ayırabiliriz.Bu mak/mek eklerine mastar eki denir.

gülmek-koşmak-zıplamak-ağlamak-çatırdamak ……

A) Anlamına göre fiiller:Fiiller anlamına göre üç gruba ayrılır:Kılış fiilleri,durum fiilleri ve oluş fiilleri

1.Kılış fiilleri:Yapılan işten etkilenen bir nesnesi olan fiillere kılış fiilleri denir.Kolay yoldan bulmak için fiile neyi veya kimi soruları yöneltilir şayet verilen cevap anlamlıysa bu fiiller kılış fiilidir.Daha kolay usûl ise fiilden önce onu deyince anlamlıysa kılış fiilidir.

görmek -almak-satmak-kırmak-görmek-saymak-atmak-indirmek-aldırtmak

Onu gördüm-onu aldım-onu sattım-onu kırdın-onu gördük-onu saydım-onu attım-onu indirdin-onu aldırttık

2.Durum fiilleri: Nesnesi olmayan fiillerdir.Yapılan işten etkilenen bir nesnesi yoktur.Pratik olarak fiilden önce onu kelimesi getirilince anlamsız olur.Durum fiillerinde öncesi-sonrası anlamı vardır.

gelmek-koşmak-durmak-gitmek-bakmak-çalışmak-gülmek-ağlamak

3.Oluş fiilleri:Oluş fiilleri zamana bağlı olan değişimi ifade eder.Bu fiillerde öznenin etkisi olmaz.

yaşlanmak-sararmak-paslanmak-büyümek-kurumak-küflenmek-nemlenmek-güzelleşmek ……

Tabiat olayları da oluş fiilidir.yağmak-esmek ….

Aynı fiil farklı anlamda kullanıldığında cümleye göre anlam kazanabilir.Mesela :

Güneşte kalan perdenin rengi açıldı. (oluş fiili) / Öğretmen kitabı açtı.(Kılış fiili)

Kelime türleriyle ilgili bu konular da ilginizi çekebilir:

Fiiller konu anlatımı kaliteli

TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı

AYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı