Lisanın mahiyeti ve değişmesi hakkında

Bu yazı hazırlanırken Dil Encümenlerinden Ahmet Cevat‘ın ”Yeni Bir Gramer Metodu Hakkında Layiha”namıyla 1931 de İstanbul Devlet Matbaası’nda basılan eserinden istifade edilmiştir. Lisan nedir? İnsanoğlu fıtri olarak içtimai bir hüviyet taşıması hasebiyle diğer insanlarla bir arada yaşamak ve iletişim kurma ihtiyacı içindedir.Yine ihtiyaçlarını temin edebilmek adına da başka insanlarla münakaleye mecburdur. Dil ve ses cihazını … Devamını oku…

Bir öğrenci nasıl çalışmalıdır?

Öğrencilerin en büyük şikayeti ”çalışıyorum ama anlamıyorum”sözüdür.Doğrudur zira pek çoğumuz için bu böyledir. Pekâla hatayı nerede yapıyoruz?Hatanın kaynağı daha küçükken bazı şeylerin kafamızda yanlış kodlanmış olmasıdır. Gençler bilgi satın alınamaz,dışarıdan beynimize enjekte edilemez .Nasıl ki eskiler demiş :Bal bal demekle ağız tatlanmaz,aynı bunun gibi çalış çalış denmekle çalışılmaz. Öğrenme tek kişiliktir. ”Keşke elimde bir değnek … Devamını oku…

Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı:

Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı: Perde kelimesinin farklı anlamlarda kullanımı Sabah perdeyi açtım.(Gerçek anlam) Tiyatronun ikinci perdesi başladı.(Terim anlam) Gözümün önüne perde indi göremiyorum.(Yan anlam) Gözüme perde indi onun gerçek yüzünü göremedim.(Mecaz anlam) Kelimelerin bu şekilde kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanmasına çok anlamlılık denir.

Edebiyat nedir?

Edebiyat nedir? Edebiyat duygu,düşünce,hayal ve olayların karşıdakinde estetik bir haz oluşturacak şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatılması sanatıdır.

11.sınıf mini yazılı 2

11.sınıf taramaları 2 Yoh men heçem         Men yalanam         Kitap kitap sözlerimin         Müellifi:Menim anam                                                         Bahtiyar Vahapzade                                                                                         1) Müellif kelimesiyle iki cümle kurunuz.     2)Şiirde kaç cümle vardır?     3)İkilemeleri sıfat olarak   kullandığınız beş tamlama yazınız.         4)Aşağıdaki cümlenin  ögelerini bulunuz.             Kitap kitap sözlerimin müellifi menim … Devamını oku…