Bir hâdise var cân ile cânan arasında

Bir hâdise var cân ile cânân arasında

Kaldım yine bir âteş-i hicrân arasında

Bir tir-i kaza var yine müjgân arasında

Kast etmek için cânâ bir imkân arasında

Bu şarkının güftekârı meçhuldür.

Hisarbuselik makamında , Servet Yesâri Bey tarafından bestelenmiştir.

Kelimeler:

âteş-i hicran :Ayrılık acısının ateşi

tir : ok

tir-i kaza : kaza oku (Kaderin oku).Divan şiirinde sevgilinin kirpikleri oka benzetilir.

müjgân : Kirpik , kirpikler

Bir hâdise var cân ile cânan arasında
Bir hâdise var cân ile cânan arasında

Klasik Türk müziğinin en güzide besteleri ve bu bestelere ilham veren müstesna güfteler.Her biri geçmişin en mutenâ seslerini günümüze taşıyan unutulmaz sözler.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Aman cânâ beni şâd et

Yorum yapın