12.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

Müfredata uygun ,12.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları:

1.Ünite:GİRİŞ

1.Edebiyat ile düşünce akımları/felsefe arasındaki ilişki

 • Edebi eserler bir düşünce akımını/felsefi anlayışı yansıtabilir,aynı şekilde felsefede edebiyattan yararlanabilir.

2.Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

3.Dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

 • Siyasi ve toplumsal değişim,teknoloji,çeviri,yazarların dil tercihleri gibi hususlar yazı ve konuşma dilini etkiler.

4.İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Kelimede anlam

2.Ünite:HİKÂYE

1.1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği

2.Küçürek(minimal)hikâye örnekleri

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Kelimede anlam

3.Ünite:ŞİİR

1.Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği

 • Saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek,Ziya Osman Saba,Ahmet Hamdi Tanpınar,Ahmet Muhip Dıranas,Cahit Sıtkı Tarancı,Asaf Halet Çelebi,Behçet Necatigil,Fazıl Hüsnü Dağlarca,Sedat Umran gibi şairlerden seçilir

2.Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960 arası) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği

 • Örnekler Nazım Hikmet ve Attilâ İlhan gibi şairlerden seçilir

3.Milli edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği

 • şiirler Arif Nihat Asya,Orhan Şaik Gökyay,Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu,Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şairlerden seçilir

4.Garip akımından iki şiir örneği

5.İkinci Yeni’den iki şiir örneği

6.Dini değerleri,geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği

 • Şiirler Sezai Karakoç,Cahit Zarifoğlu,Erdem Bayazıt gibi şairlerden seçilir

7.1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği

 • Şiirler İsmet Özel,Süreyya Berfe gibi şairlerden seçilir

8.1980 sonrası şiirinden iki örnek

9.Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği

 • Halk şiirleri Aşık Veysel,Ali İzzet Özkan,Davut Sulari,Abdurrahim Karakoç,Aşık Daimi,Sefil Selimi,Şeref Taşlıova,Murat Çobanoğlu,Feymani gibi 20.yüzyılın önde gelen halk şairlerinden seçilir.
 • Şiirler incelenirken icap ederse dünya edebiyatından ilgili şiir örnekleri verilir.

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Kelimede anlam

4.Ünite:ROMAN

1.Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından (1923-1960 arası) bir roman örneği

2.Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından (1950-1980 arası) iki roman örneği

3.1980 sonrası Türk edebiyatından bir roman örneği

4.Türk dünyası edebiyatından bir roman örneği

5.Dünya edebiyatından bir roman örneği

 • Şiirler farklı anlayış ve akımlardan seçilir
 • Dünya edebiyatına ait roman örnekleri 20.yüzyıldan seçilir.

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Paragrafta anlam

5.Ünite:Tiyatro

1.1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç metin

 • Metinler farklı anlayış ve akımlardan seçilir

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Paragrafta anlam

6.Ünite:DENEME

1.Dünya edebiyatından bir deneme örneği

 • Alınan örnektürün ilk örneklerinden olmalı

2.Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960 arası) bir deneme örneği

3.Cumhuriyet Dönemi’nden (1960 sonrası)iki deneme örneği

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Paragrafta anlam

7.Ünite:SÖYLEV(NUTUK)

1.Cumhuriyet Dönemi’nden iki nutuk örneği

2.İslamiyet’in kabülünden önceki Türk edebiyatından bir nutuk örneği

 • Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir

3.İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir nutuk örneği

 • Nutuk türünün dünyadaki ilk ve önemli örneklerine değinilir

Dil bilgisi:

 • İmla
 • Noktalama işaretleri
 • Paragrafta anlam

Bunlar da ilginizi çekebilir:

9.sınıf müfredatı

10.sınıf müfredatı

11.sınıf müfredatı

12.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları için

MEB tarafından yayımlanan Orta öğretim kurumları programını buradan indirip inceleyebilirsiniz.