Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil

Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil

Her ne ise böyle çeker cefayı çekemez dil

Hûn-i dili bir zevk ile nûş etmede gam mı

Ol lezzet ile zehr-i safâyı çekemez dil

Güftekârı : Nef’i

Bestekârı : Zekai Dede Hisarbuselik makamında bestelenmiş şarkı.

Kelimeler:

câm ; kadeh ,şişe

Hûn :kan

nûş : içmek ,içen

Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil
Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil

Klasik Türk müziğinin en güzide besteleri ve bu bestelere ilham veren müstesna güfteler.Her biri geçmişin en mutenâ seslerini günümüze taşıyan unutulmaz sözler.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Bir hâdise var cân ile cânan arasında

Yorum yapın