İncecikten bir kar yağar

İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye

I. semai örneği

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

Elifin uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar Elif Elif diye

Elif kaşların çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye

Evlerinin önü çardak
Elifin elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer Elif Elif diye

Karac’oğlan emelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklemiş düğmelerin
Gözer Elif Elif diye

Semai 8’li hece ölçüsüyle söylenir. Kendine has ezgisi vardır.

Özer Özel’in müthiş yorumuyla dinleyebilirsiniz.

2.Semai örneği

Salınıp seyrân yerine
Çkan dilber kiminsin sen
Siyah zülfün mah yüzüne
Döken dilber kiminsin sen

Gel gidelim gülistana
Bakalım bağa, bostana
Bize mestâne mestâne
Bakan dilber kiminsin sen

Baktım gözüne, kaşına
Benzettim hümâ kuşuna
Bizi hicran âteşine
Yakan dilber kiminsin sen

Senin medhin eder diller
Pâyine yüz sürer kullar
Yanağın üstüne güller
Sokan dilber kiminsin sen

Karac’oğlan der varalım
Önünde dîvan duralım
İzin verirse soralım
Civan dilber kiminsin sen

Karacaoğlan 17.yüzyılda yaşadığı sanılan hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bir halk şairidir. Çok sevilmesine ve tanınmasına rağmen hayatına dair bilgimiz azdır. Birkaç şiirinde 17.yüzyıla ait olaylardan bahsetmesi bu yüzyılda yaşama ihtimalini kuvvetlendirir.

Torosların güneyinde Varsak köylerinden olduğunu belirten kaynaklar olduğu gibi Adana Kozan’dan olduğunu söyleyenler de vardır.

Şiirlerinden Anadolu ve Rumeli’de dolaştığını çıkarıyoruz.17. ve 18 .yüzyıllarda kaleme alınan pek çok cönkte Karacaoğlan’a ait yüzlerce şiir bulunmaktadır. Fakat gerçekten onun mu yoksa halk tarafından çok sevildiği için başkasına ait şiirler de Karacaoğlan’a nispet edilmiştir , meçhûldür.

Şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Koşmaları ve semaileri ve varsağıları çoktur.

İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye

Yorum yapın