Edebiyat akademisine hoş geldiniz

Liselerde okutulmakta olan Türk Dili ve Edebiyatı derslerine tam destek veriyoruz.Gerek edebiyat gerek dil bilgisi konuları tam okullarda işlendiği gibidir.

   Silmedin göz yaşını aşkınla ağlayanın
   Vay ahvaline zalim sana bel bağlayanın

Sınıflara göre müfredat şeması ve ders anlatımı:

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları

Edebiyat kısmı

Edebiyat, liselerin temel derslerinden biridir.Edebiyat konuları sınıfların müfredatına göre açıklanmıştır.Yukarıdaki linklerde , sınıflar bazında Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı program ve müfredata uygun sıralamayla dersler açıklanmıştır.Ayrıca biyografi ve ne demektir? sekmelerinden edebiyatımızın mümtaz şahsiyetlerine ve edebiyat terimlerine ulaşmanız mümkündür

Türk edebiyatının devirleri

 • İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
 • İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
 • Batı etkisindeki Türk edebiyatı

Edebi metinler

 • Şiir
 • Roman
 • Hikaye
 • Destan
 • Masal
 • Efsane
 • Tiyatro

Dil Bilgisi kısmı

Dilbilgisi ,bir dilin tâbi olduğu kaideler manzumesidir.Bu kurallar geçmişten günümüze nesilden nesile aktarılmış ve yüzyıllar boyunca dil bilimiyle uğraşan alîmler tarafından teferruatlı bir biçimde kayıt altına alınmaya çalışılmıştır.Bu gayret günümüz uzmanları tarafından da aynı heyecanla devam ettirilmektedir.Türk Dili ve Edebiyatı dersi içinde yer alan dilbilgisinde bizim takip ettiğimiz genel terkip şöyledir:

Ses – Hece – Kelime – Cümle – Paragraf – Metin

Kelime türleri konu anlatımı

İlgili linklerden Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygun bilgilere ulaşabilirsiniz.

Muhtelif Dil Bilgisi Konuları

İlgili linklerden Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygun bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Ses olayları
 • İletişim  ve ögeleri
 • Dil (lehçe,şive,ağız…)
 • Kelimede yapı
 • Cümle
 • Cümle çeşitleri
 • Cümle  ögesi bulma
 • Cümlede anlam
 • Paragrafta anlam
 • Anlatım bozuklukları
 • Kelimede anlam
 • Yazım Yanlışları
 • Noktalama işaretleri
 • Edebi Metinlerin özellikleri
 • Öğretici Metinlerin özellikleri
 • Fiilimsiler

Şahsi hayatı konu alan öğretici metinler:

İlgili linklerden Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygun bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Mektup
 • Günlük
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Hatıra
 • Seyahat(Gezi yazısı)

Gazete çevresinde oluşan öğretici metinler:

İlgili linklerden Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygun bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Eleştiri
 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Sohbet
 • Haber yazısı
 • Mülakat
 • Röportaj

TYT ve AYT denemeleri peyder pey siteye eklenecektir ayrıca önceki yıllara ait soruların çözümlerine de yer verilecektir.

Site dahilinde Dünya edebiyatından önemli isimler hakkında da sitemizde bilgiler bulacaksınız.

Edebiyatla ilgili fotograflar

Lev Tolstoy (1911 de basılan bir kitabındaki fotografı)