Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım

Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım

Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım

Mahvoldu sükûnum beni terk eyledi hâbım

Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım

Hicâzkâr makamında ki bu eserin güftekârı Nigâr Osman Hanım ; bestekârı ise Tatyos Efendi’dir.

Kelimeler:

Mâni olmak: Engellemek ,engel çıkarmak

hâl :Durum , içinde bulunulan durum

takrir : ifade etme ,bildirme ,anlatma

hicab : Utanma ,örtünme ,perde

firâk: Ayrılık

harâb :Yıkılmış ,dökülmüş ,mamur olmayan

sükûn: Sakinlik ,huzur

hâb: Uyku . Hâb-u gaflet :Gaflet uykusu

Utanmam içinde bulunduğum hâlimi sana söylememe engel oluyor. Beni ayrılığınla bu kadar üzme zîra ne huzurum kaldı ne uykum.

Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım
Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım

Klasik Türk müziğinin en güzide besteleri ve bu bestelere ilham veren müstesna güfteler.Her biri geçmişin en mutenâ seslerini günümüze taşıyan unutulmaz sözler.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Cânâ râkîbi handân edersin

Aman cânâ beni şâd et

Yorum yapın