Firkât-i yar beni yaktı dem â dem

Firkât-i yar beni yaktı dem â dem âhu zâr oldum Benim cânım a sultanım senin çün yanar cânım Gel üzme bendeni mâhım söz dinle gel alma âhım Şebâbım âh ile geçti kemâle ermeden soldum Muallim İsmail Hakkı Be’in Acemkürdî makamındaki bir bestesi. Güftekârı bilinmiyor. Kelimeler: Firkât-i yar : Yârin ayrılığı dem â dem : Her … Devamını oku…

Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil

Yâr olmayıcak câm-ı sâfayı çekemez dil Her ne ise böyle çeker cefayı çekemez dil Hûn-i dili bir zevk ile nûş etmede gam mı Ol lezzet ile zehr-i safâyı çekemez dil Güftekârı : Nef’i Bestekârı : Zekai Dede Hisarbuselik makamında bestelenmiş şarkı. Kelimeler: câm ; kadeh ,şişe Hûn :kan nûş : içmek ,içen Klasik Türk müziğinin … Devamını oku…

Bir hâdise var cân ile cânan arasında

Bir hâdise var cân ile cânân arasında Kaldım yine bir âteş-i hicrân arasında Bir tir-i kaza var yine müjgân arasında Kast etmek için cânâ bir imkân arasında Bu şarkının güftekârı meçhuldür. Hisarbuselik makamında , Servet Yesâri Bey tarafından bestelenmiştir. Kelimeler: âteş-i hicran :Ayrılık acısının ateşi tir : ok tir-i kaza : kaza oku (Kaderin oku).Divan … Devamını oku…

Dömeke marşı

Dömeke marşı Gümüş cezvelerimiz kaynar ocakta Palaska belinde Martin kucakta Dömeke Ovası’nda kaldım sıcakta Vurun gazilerim Allah aşkına Ölenler gidiyor cennet köşküne Dömeke içinde bir sıra selvi Kimimiz nişanlı ,kimimiz evli Sılada bıraktım bir saçı telli Vurun gazilerim Allah aşkına Ölenler gidiyor cennet köşküne Dömeke Savaşı 1897 senesinde Yunanlılara karşı kazanılan bir zaferdir. Gazi Ethem … Devamını oku…

Ramazan bayramı ne zaman 2021

Ramazan bayramı ne zaman 2021 ? 13 Mayıs 2021 Perşembe Bayramın birinci günü 14 Mayıs 2021 Cuma Bayramın ikinci günü 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bayramın üçüncü günü 13 Mayıs 2021 Perşembe Bayramın birinci günü 1 Şevval 1442 Hicri yıl 30 Nisan 1437 Hızır 7 14 Mayıs 2021 Cuma Bayramın ikinci günü 2 Şevval 1442 Hicri … Devamını oku…

Mestim bu gece sen de mest olarak gel

Mestim bu gece sen de mest olarak gel Peymâne-i şevkîm gibi sevdâ dolarak gel Bilsen ne kadar döktü gözüm firâkınla kan Ey şûh ,şu solan rûyimi gör de solarak gel Lavtacı Ovrik Kazasyan’ın hicazkâr bestesi. Güftekârı meçhuldür ” Bu gece aşkınla sarhoşum sen de aynı hâlde , kadehimi dolduran arzularım gibi , sevdâlarla gel.Gözlerim ayrılığından … Devamını oku…

Cânâ râkîbi handân edersin

Cânâ râkîbi handân edersin Ben bî nevâyı giryân edersin Bîgânelerle unsiyyet etme Bana cihânı zindân edersin Giriftzen Asım Bey’in uşşâk makamındaki şarkısı. Güftekârı meçhuldür. Kelimeler: Cânâ : Ey sevgili , ey can râkîb :Divan şiirinde aşıkla maşuk arasına giren her şeye râkib denir. handân : mutlu , neş’eli bî nevâyı : zavallı , fakir Bîgâne … Devamını oku…

Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım

Mâni oluyor hâlimi takrire hicabım Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım Mahvoldu sükûnum beni terk eyledi hâbım Üzme yetişir üzme firâkınla harâbım Hicâzkâr makamında ki bu eserin güftekârı Nigâr Osman Hanım ; bestekârı ise Tatyos Efendi’dir. Kelimeler: Mâni olmak: Engellemek ,engel çıkarmak hâl :Durum , içinde bulunulan durum takrir : ifade etme ,bildirme ,anlatma hicab : … Devamını oku…

Rindlerin Akşamı Yahya Kemal

Rindlerin Akşamı Yahya Kemal / Rindlerin Ölümü Rindlerin Akşamı Dönülmez akşamın ufkundayız.Vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm ,nasıl geçersen geç! Cihâna bir daha gelmek hayâl edilse bile, Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyâh açılan Ve arkasında güneş doğmıyan büyük kapıdan Geçince , başlıyacak bitmiyen sükûnlu gece. Gurûba karşı bu son … Devamını oku…

Câriha-i leyliye ne demektir?

Câriha-i leyliye ne demektir? Câriha-i leyliye =Gece yırtıcıları Daha çok gece avlanan kuşlar için kullanılır. Aşağıda kelime grubunun örnek kullanımı vardır. (Câriha-i leyliye ): İsimlerinden anlaşıldığı vechile geceleri uyanık olan kuşları cami’ olup gözlerinin büyük ve öne müteveccih , başlarının büyük , boynunun kısa ve dairevi tüyler ile çevrilmiş olması ve harici parmağının serbest bulunmasıyla … Devamını oku…