Rindlerin Akşamı Yahya Kemal

Rindlerin Akşamı Yahya Kemal / Rindlerin Ölümü

Rindlerin Akşamı

Dönülmez akşamın ufkundayız.Vakit çok geç;

Bu son fasıldır ey ömrüm ,nasıl geçersen geç!

Cihâna bir daha gelmek hayâl edilse bile,

Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.

Geniş kanatları boşlukta simsiyâh açılan

Ve arkasında güneş doğmıyan büyük kapıdan

Geçince , başlıyacak bitmiyen sükûnlu gece.

Gurûba karşı bu son bahçelerde,keyfince,

Ya şevk içinde harâb ol ,ya aşk içinde gönül!

Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yâhud gül.

Yahya Kemal Beyatlı

Kelimeler:

Rind : Dünyayı umursamayan ,kalander

fasıl : Kısım ,bölüm

Cihân :Dünya

Gurûb : Batma ,batış ,güneşin batışı

sükûn : Sakinlik , sessizlik

şevk :Şiddetli istek , şiddetli arzu

Rindlerin Ölümü

Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış;

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.

Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış

Eski Şirâz’ı hayâl ettiren âhengiyle.

.

Ölüm âsûde bahâr ülkesinde bir rinde;

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar ; her gece bir bülbül öter..

Yahya Kemal Beyatlı

Kelimeler:

Hâfız : İran edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. 14. yüzyılda yaşamıştır.

Şirâz : İran’daki meşhur şehirlerden biridir.

âsûde : Rahat ,huzur içinde , dingin ,huzurlu

âheng : Uyum ,düzen

buhurdan : Tütsü kabı ,tütsülük

Rindlerin Akşamı Yahya Kemal
Rindlerin Akşamı Yahya Kemal

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Açık Deniz şiiri Yahya Kemal

Halûk’un Bayramı Tevfik Fikret

.

.

Yorum yapın