Câriha-i leyliye ne demektir?

Câriha-i leyliye ne demektir?

Câriha-i leyliye =Gece yırtıcıları

Daha çok gece avlanan kuşlar için kullanılır. Aşağıda kelime grubunun örnek kullanımı vardır.

(Câriha-i leyliye ): İsimlerinden anlaşıldığı vechile geceleri uyanık olan kuşları cami’ olup gözlerinin büyük ve öne müteveccih , başlarının büyük , boynunun kısa ve dairevi tüyler ile çevrilmiş olması ve harici parmağının serbest bulunmasıyla mümtazdır.Tüyleri hariri olduğundan geceleri sessizce uçarak şikârlarını elde ederler.Gündüzleri ağaç ve duvar kovuklarında bulunurlar.Baykuş ,puhu kuşu ,alaca baykuş ,grandük denilen büyük puhu kuşu enva-i meşhuresindendir.

Bu kabilede bulunan kuşlardan kısmı azamı ziraata muzır olan hayvanatı kazimei sagıreyi itlaf etmeleriyle istifadelidir.Terbiyeye dahi kabiliyetleri vardır.

Başlıkla ilgili aşağıdaki kelimeler: Prof. Dr. Mehmet KANAR ‘ın OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ eserinden alınmıştır

câriha (A.) [ ]جارحه1.yırtıcı kuş. 2.yırtıcı hayvan.

leyâlî (A.) [ ] ليالیgeceler.
leyl (A.) [ ] ليلgece.
leyle (A.) [ ] ليلهgece.
leylî (A.) [ ] ليلیyatılı.

Câriha-i leyliye ne demektir?
Câriha-i leyliye ne demektir?

Şehadet ne demektir cümle örnekleri

Yorum yapın