Aman cânâ beni şâd et

Aman cânâ beni şâd et

Terahhûm eyle imdâd et

Dilersen terk-i kast eyle

Bana sen kıyma azâd et

Firâkınla perişânım

Sana olsun fedâ cânım

Geçip cevr-ü sitemden gel

Mürüvvet eyle insâf et

Hayalinle gece gündüz

Dü çeşmim çağlayıp durdu

Benim cânım a sultanım

Beni bir sözle dilşâd et

Güftekârı meçhul olan bu şarkı Fehmi Tokay tarafından Bûselik makamında bestelenmiş.

cânâ: Ey sevgilim

şâd : sevinçli , mesrur ,şen ,bahtiyar

Terahhûm : merhamet etme , acımak

terk-i kast eylemek : terk etmeye niyetlenmek

azâd etmek : Serbest bırakmak

Firâk : ayrılık

cevr-ü sitem : ezâ ,eziyet ,haksızlık ,zulüm

sitem : Nazikâne çıkışma ,cefâ

cevr-ü sitem : ezâ ve cefâ

Mürüvvet : insanlık , iyilik

Dü çeşmim :İki gözüm

dilşâd :Gönül sevinci

Aman cânâ beni şâd et
Aman cânâ beni şâd et

Klasik Türk müziğinin en güzide besteleri ve bu bestelere ilham veren müstesna güfteler.Her biri geçmişin en mutenâ seslerini günümüze taşıyan unutulmaz sözler.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Sanma kim leyle-i zülfün elem-i bâd-ı hevâ

Bir gamlı hazânın seherinde

Yorum yapın