Temeşvar türküsü

TEMEŞVAR TÜRKÜSÜ

Ne çeker kulların serhad ilinde
Bilinmez Hünkârım görülmeyince
Bunca memleketin kâfir elinde
Kaldı, inanmadın ayrılmayınca

Kimi , şehit oldu, kimi giriftar
Kâfirin elinden inler zâr zâr
Estergon’la Budin , Eğre’yle Uyvar
Ele girmez şâhım yorulmayınca

Gaziler başına takup çelengi
Kırardı Nemçe’yi, Macar frengi
Neylesün kulların edemez cengi
Hâl – ü – hatırları sorulmayınca

Hasan der göklere çıkmıştır âhım
Hüdam bağışlasun çoktur günâhım
Temeşvar kal’asın bil Padişahım
Vermeyiz kâfire kırılmayınca

Gazi Aşık Hasan

11’li hece ölçüsüyle koşma nazım biçimiyle söylenen şiir konusuna göre taşlamadır.

Temeşvar günümüzde Romanya’nın batısında bulunan bir şehirdir. Gazi Aşık Hasan asker -şairlerdendir. Hayatı hakkında bilgimiz az olmakla beraber bu koşmasında geçen yer isimlerinden 17.yüzyılda yaşadığı ve savaşlara katıldığı anlaşılmaktadır.

Şiirde kaybedilen şehir ve kalelerin derin üzüntüsü tütmekle birlikte devrin padişahına da ağır bir sitem vardır. Askerin bu serhat boylarında adeta yalnız kaldığını, bizzat padişahı buralarda görmek istediklerini ustalıkla dile getirir. Şair bu yönüyle dönemin askerinin sosyolojisini yansıtması açısından ayrıca dikkat çeker.

Aşık Hasan‘ın bir de Budin Türküsü vardır.

serhat ; Sınır boyları anlamındadır.

Estergon Kalesi Macaristan’ın başşehri Budin (Budapeşte) yakınında sarp bir kaledir. Döneminde kalenin kaybıyla ilgili çok ağıt yakılmıştır.

Temeşvar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Budin Türküsü Aşık Hasan

Temeşvar türküsü

Yorum yapın