Budin Türküsü Aşık Hasan

Budin Türküsü Aşık Hasan

BUDÎN TÜRKÜSÜ


Geldi düşman bağladı hep cümle râhım der Budin
Gelmeyen imdâdıma çeksün günâhım der Budin
Kalmışım küffar elinde yalınız zar – ü – zebûn
Ser çeküp bürc-ü-bedenden çıktı âhım der Budin

Olmuş idim bir zaman ben sedd – i – slama kilid
Nice canlar din yolunda uğruma oldu şehid
Tâ kıyamet haşrolunca kesmezem Hak’tan ümid
Bir gün ola açıla baht -ı – siyahım der Budin

Padişahım meskenim küffara şayan eyleme
Akıtıp çeşmim yaşın cismim de giryan eyleme
Bu hususta suç bulup kimseye bühtan eyleme
Tâ ezelden böyle yazmıştır ilâhım der Budin

Gitti varım gözgöre düşmanlara oldu nasip
Yâ îlâhî sen kerem kıl zahmime gönder tabib
Hey yazık düşman elinde yıkılıp kaldı garib
Mescid-ü-minberlerim hep kıblegâhım der Budin

Der Hasan hiç bilmiyenler söyleşür efsanemi
Dîn – i – islâmın içinden Hak tüketmiş dânemi
Sene bin doksan yedide zabtedip cephanemi
Nasib oldu düşmana zırh – ü – silâhım der Budin

Gazi Aşık Hasan

Gazi Aşık Hasan asker -şairlerdendir. Hayatı hakkında bilgimiz az olmakla beraber bu şiirlerinde geçen yer isimlerinden 17.yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır.

Gazi Aşık Hasan’ın Temeşvar türküsü çok meşhurdur.

Budin (Budapeşte) hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

râh : yol , râhım : yolum

küffar : Kâfirler

zar – ü – zebûn :Ağlar ve düşkün halde olma

Ser çeküp bürc-ü-bedenden :Kalenin bedenlerinden baş verip yükseldi

giryan : ağlayan

zahmim :yaram

dâne :Cephane

Bu Vatan Kimin şiirinin tahlili Orhan Şaik Gökyay

Budin Türküsü Aşık Hasan

Yorum yapın