Hatırdan gönülden geçici olma

Hatırdan gönülden geçici olma Karacaoğlan

Koşma

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğitin başına bir iş gelince
Anı yâd illere açıcı olma

Mecliste ârif ol kelâm dinle
İl iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma..

Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen iyilik et de o zâyi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

İl âriftir yoklar senin bendini
Dağıtırlar tuzağını, fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Kati yükseklerden uçucu olma

Muradım nasihat bunda söylemek
Size lâyk olan onu dinlemek
Sev, seni seveni zây(i) etme emek
Sevenin sözünden geçici olma

Karac’oğlan söyler sözün başarur
Aşkın deryâsını boydan aşırur
Seni her mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma

Karacaoğlan

Karacaoğlan 17.yüzyılda yaşadığı sanılan hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz bir halk şairidir. Çok sevilmesine ve tanınmasına rağmen hayatına dair bilgimiz azdır. Birkaç şiirinde 17.yüzyıla ait olaylardan bahsetmesi bu yüzyılda yaşama ihtimalini kuvvetlendirir.

Torosların güneyinde Varsak köylerinden olduğunu belirten kaynaklar olduğu gibi Adana Kozan’dan olduğunu söyleyenler de vardır.

Şiirlerinden Anadolu ve Rumeli’de dolaştığını çıkarıyoruz.17. ve 18 .yüzyıllarda kaleme alınan pek çok cönkte Karacaoğlan’a ait yüzlerce şiir bulunmaktadır. Fakat gerçekten onun mu yoksa halk tarafından çok sevildiği için başkasına ait şiirler de Karacaoğlan’a nispet edilmiştir , meçhûldür.

Şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Koşmaları ve varsağıları çoktur.

Karacaoğlan’ın başka koşmalarına ulaşmak için tıklayınız.

Hatırdan gönülden geçici olma

Yorum yapın