Biyografi nedir?

Biyografi nedir?

Edebiyat, sanat, spor, siyaset, bilim, iş hayatı gibi alanlarda başarılarıyla  tanınmış  kişilerin  hayatlarının anlatıldığı yazı türüne biyografi denir.

 Kişilerin  hayatlarını , doğumlarından  ölümlerine  kadar bütün safhalarıyla  anlatan eserlerdir.

 Biyografinin belli başlı özellikleri şunlardır:

1. Biyografi yazarı hayatını yazdığı kişiyle aynı dönemde yaşamak zorunda değildir.

2.Biyografide anlatıcı kurmaca bir kişi değil bizzat yazarın kendisidir.

3.Uzun araştırmalar yapılıp  dikkatli bir şekilde nesnel olarak yazılmalıdır.

4.Kişinin hayatı bütün yönleriyle ve ilgi çekecek şekilde anlatılmalıdır.

5.Bilgi ve  belgelere dayanmalıdır.

6. Varsa kişinin günlükleri , mektupları , hatıraları incelenmeli ve bunlar biyografiye kaynak teşkil etmelidir.

7.Biyografisi yazılan kişi ile ilgili varsa başka insanların şahitliklerinden de yararlanılmalıdır.

8.Titiz bir araştırmayla yazılan biyografi aynı zamanda tarihçiler için bir belge niteliği taşır.

Dünyada biyografi:

Milattan sonra I. yüzyılda yaşayan Plutarkhos’un  “Paralel Hayatlar” adlı eseri türün bilinen ilk eseridir.

Yine dünyada çok bilinen diğer biyografiler :

İngiliz William Roper :Thomas More’un Hayatı

Avusturyalı Stefan Zweig :Üç Büyük Usta

 Tanzimat Dönemi’nde biyografi:

 Beşir Fuat :Victor Hugo

 Namık Kemal :Evrakı Perişan ( Selahattin Eyyubi ,Fatih Sultan Mehmet Han,Yavuz Sultan Selim Han)

 Recaizade Mahmut Ekrem : Kudemadan Birkaç Şair( Sinanpaşa ,Fuzuli ,Baki ,Ebussuud Efendi ,Nef’i, Nabi , Nedim vs  biyografileri)

Muallim Naci : Osmanlı Şairleri

Mehmet Süreyya Bey :Sicilli Osmani

 Servet-i Fünun dönemi’nde biyografi:

 Süleyman Nazif: Mehmet Akif

 Ahmet Rasim :İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

Cumhuriyet Dönemi’nde biyografi:

Şevket Süreyya Aydemir: Tek Adam (Mustafa Kemal’in biyografisi)

Şevket Süreyya Aydemir: İkinci adam (İsmet İnönü’nün biyografisi)

 İlhan Geçer: Cahit Sıtkı Tarancı

 Mithat Cemal Kuntay :Namık Kemal

 Yakup Kadri  Karaosman Karaosmanoğlu :  Atatürk

Beşir Ayvazoğlu: Yahya Kemal

Muzaffer Uyguner : Sait Faik Abasıyanık

Asım Bezirci: Orhan Veli, Sabahattin Ali

Biyografik roman : Bir kişinin hayatını roman kurgusu şeklinde anlatan eserlere biyografik roman denir.

Oğuz Atay :Bir bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan

Mehmet Emin Erişirgil : Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı

Mehmet Emin Erişirgil : Mehmet Akif: İslamcı Bir Şairin Romanı

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) : Uluç Reis  

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) : Turgut Reis

Tahir Alangu :Ömer Seyfettin:Ülkücü Bir Yazarın Romanı

 Orhan Okay: Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar

 belli başlı biyografik roman örnekleridir.

(biyografi ve otobiyografi konu anlatımı)

Modern biyografi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir fakat Türk edebiyatında eskiden beri var olan tezkireler ,biyografi türünün bizdeki örnekleridir.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Biyografi nedir?

TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı

AYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı

Yorum yapın