bata çıka nasıl yazılır?

bata çıka nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre bata çıka ayrı yazılır.

  • bata çıka =DOĞRU yazım
  • bataçıka =Yanlış yazım

Orduy-u Hûmayun çamurlu arazide bata çıka yol alıyordu.

Ayrıca örnekte görüldüğü gibi bata çıka ikilemesi zarf görevinde kullanılmıştır.

Türk dil Kurumunun ilgili kısmı:

İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tı­kır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

      bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine bo­yuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.

Kılavuzun ilgili sayfasına görmek için Türk Dil Kurumu sayfasına tıklayınız.

Logo
Türk dil Kurumu logosu. bata çıka nasıl yazılır?

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorum yapın