Edebiyatın sanatlarla olan ilgisi

Edebiyatın sanatlardan bir sanat olduğunu evvelce söylemiştik.