Gülzâra nazar kıldım vîrâne misâl olmuş

Gülzâra nazar kıldım vîrâne misâl olmuş

Seyran u sefalar hep bir hâb ü hayâl olmuş

Güller sararmış solmuş bülbülleri lâl olmuş

Gam âlemidir şimdi zevk emr i muhâl olmuş

Sabret gelir ol demler kim ehl i dilânındır

Dert üstüne zevk olmaz dem şimdi hazanındır.

Mehmet Sâdi Bey

Şevki Bey’in Uşşâk makamındaki nefis parçası

Bu şiirin sembolik yanının ne kadar güçlü olduğu ortada;Sonbahar ile aşkın birleşmesi, gül bahçelerinin virân olması gibi.

Zaten Uşşâk makamı dert sahibi aşıkların makamıdır.

Gül bahçesine baktım virân halde gördüm .Eğlenceler,neş’eler artık bir rü’yadır.Şenlik bitti ; ne gül kaldı ne de bülbül. Artık gam çağı geldi ; zevk olmayacak bir şey. Ey , gönül ehli olan aşıklar artık sonbahar geldi .Daha da zevk olmaz.

Kelimeler:

Gülzâr : Gül bahçesi

vîrâne : Harap olmuş yer , bakımsız yer

hâb : uyku ,rü’ya

lâl : Konuşamayan , dili tutulmuş

emr i muhâl : Gerçekleşmesi mümkün olmayan , vukuu mümkün olmayan

ehl i dilân :Gönül ehli olanlar ,aşıklar

dem: zaman , içinde bulunan zaman

hazan :Sonbahar

Gülzâra nazar kıldım vîrâne misâl olmuş
Gülzâra nazar kıldım vîrâne misâl olmuş

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim

Yorum yapın