Bingöl Çobanları Tahlili Kemalettin Kamu

Bingöl Çobanları Tahlili Kemalettin Kamu

Bingöl Çobanları

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,

Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.

Bu tenha derelerin bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan doldurup destimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla;

Kırlarda buluşuruz kızımız , karımızla.

Okuma yok , yazma yok , bilmeyiz eski yeni,

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.

Arzu , başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;

Önümüzde bir sürü ,yanımızda bir köpek,

Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı.

Her adım uyandırır acı bir hatırayı:

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada;

Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam.

Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda,

Suna’mın başka köye gelin gittiği akşam.

Gün biter , sürü yatar ve sararan bir ayla

Çoban hicranlarını basar bağrına yayla.

-Kuru bir yaprak gibikalbini eline al,

diye hıçkırır kaval;

Bir çoban parçasısın ,olmasan bile koyun,

Daima eğeceksin başkalarına boyun.

Hülyana karışmasın ne şehir , ne de çarşı;

Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı

Uçan kuşları düşün , geçen kervanları an,

Mademki kara bahtın adını koydu çoban!

…Nasıl yaşadığından , ne içip yediğinden,

Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden

Anlattı , uzun uzun

Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun

Nadir duyabildiği taze bir heyecanla.

Karıştım o gün bugün , bu zavallı çobanla

Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,

Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.

Kemalettin Kamu

Bingöl çobanları şiirini etkilendiği kaynak halk şiiridir ve Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışıyla yazılmıştır.

Şiirin türü: Pastoral (Dağdan,bayırdan ,kırdan,yayladan,çobandan ve bunlara duyulan özlemleri dile getiren şiirlere pastoral şiir denir.)

Şiirin ölçüsü: 14’lü hece ölçüsü ( İki dizesi yarım olarak 7’li hece yazılmış)

Nazım şekli : Serbest nazım

Nazım birimi : Bent ( 4 bent)

Şiirin teması:Çobanların hayatı

Şiirde ahenk ögeleri:

Şiirde ahenk kafiye , redif kullanılarak

Asonans ( a,e ,i,o)

Aliterasyon ( s,y,r)

kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır.

1.bentin uyak şeması (aa bb cc dd )

— çoban çocuğuyum, (a)

— âşinasıdır soyum, (a) yum :zengin kafiye

—ebenced buraların. (b)

— bu vahşi kayaların (b) a: yarım kafiye ların ;redif

— peşinde bizi, (c)

— doldurup destimizi (c ) iz: tam kafiye i: redif

— çıngıraklarımızla; (d)

— kızımız , karımızla. (d) arı: zengin kafiye mızla: redif

1.bentin uyak şeması

— eski yeni, (e)

— yılların geçtiğini (e) ni: tam kafiye

— yıldızlar gibi yüksek; (f)

—yanımızda bir köpek, (f) ek:tam kafiye

—aynı daüssılayı. (g)

—acı bir hatırayı (g) a : yarım kafiye

Bingöl Çobanları Tahlili Kemalettin Kamu
Bingöl Çobanları Tahlili Kemalettin Kamu

Bunlar da dikkatinizi çekebilir:

Sessiz Gemi şiiri tahlili Yahya Kemal

Yorum yapın