Danaburnu nasıl yazılır TDK

Danaburnu nasıl yazılır TDK yazım kılavuzuna göre doğru yazımı:

Doğru yazımı : Danaburnu

Türk Dil Kurumu kısaca TDK Türkçe kelimelerin doğru okunması ,yazılması ve söylenebilmesi için yazım kılavuzları yayımlar.

Hangi kelimenin nasıl yazılacağına dair kendine göre ölçüler kullanır.Yazımında tereddüte düşülen danaburnu kelimesi birleşik bir kelime olup toprak altında yaşayıp bitki köklerini keserek onlara zarar veren bir böcektir.

Birleşik kelimelerin yazımında TDK şu kuralı uygular:

Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Bu kurala göre birleşik yazılan hayvan adları şunlardır . yine TDK’nın kendi verdiği örnekler:

Hayvan adları: danaburnu (böcek), akbaş (kuş), alabacak (at), bağrıkara (kuş), beş­parmak (deniz hayvanı), çakırkanat (ördek), kababurun (balık), kamçıkuyruk (koyun), kamışkulak (at), karagöz (balık), kara­fatma (böcek), kızılkanat (balık), sarıkuyruk (balık), yeşilbaş (ördek), sazkayası (balık), sırtı­kara (balık), şeytaniğnesiyalıçapkını (kuş), bozbakkal (kuş), bozyürük (yılan), karadul (örümcek) vb.

 Bitki adları: aslanağzıcivanperçemi, keçiboynuzukuşburnuturnagagasıaçıkağızakkuyruk (çay), alabaşaltınbaş (kavun), altıparmak (palamut), beşbıyık (muşmula), çobançantasıkarnıkara (börülce), katırtırnağı, kuşyemişeytanarabasıyılan­yastığı, akşamsefasıcamgüzeliçadıru­şağıayşekadın (fasulye), hafızali (üzüm), havvaanaelimeryemanaeldiveni vb. ”

Birleşik kelime olan danaburnu kelimesinin bileşenleri

dana : İnek yavrusu

burun : Koklama organı

görüldüğü gibi her iki kelimede anlamını kaybetmiş ve muzır bir böceğin adı olmuş.Kural gereği birleşik yazılmalıdır.

Danaburnu kelimesinin cümlede kullanımı:

Danaburnu bahçelerde yeni dikilen fidelerin köklerin keserek onlara zarar verir.

Danaburnu nasıl yazılır TDK
Danaburnu nasıl yazılır TDK

Yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerin bazıları:

bir arada kelimesi nasıl yazılır?

bilahare nasıl yazılır?

Yorum yapın