bilahare nasıl yazılır?

Osmanlıca bilahare nasıl yazılır?

Doğru Yazımı : Bilâhare

Bilâhare: Sonra ,sonrasında,daha sonra

Cümle içinde kullanım örneği:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

1919 dan itibaren İkdam gazetesinde Milli Mücadele lehinde yazmış olduğu yazılar dikkat çekerek 1921 senesinde hükümetce Ankara’ya davet edildi. Davete icabet ederek Ankara’ya geldi.

Kendisine derhal kalemine uygun bir vazife tevdî edildi. Batı Anadoludaki Yunan şen’âtini yerinde görüp tevsîk etmek üzere Halide Edip Adıvar riyâsetinde teşkil olunan ” Tedkik-i Mezalim Heyeti” içinde yer aldı. Buradaki gözlemleri neticesinde bilâhare meşhur Yaban romanını yazdı.

bilahare nasıl yazılır?
bilahare nasıl yazılır?

Bu kelimelerde dikkatinizi çekebilir:

Bugün kelimesi nasıl yazılır?

İbtidar etmek ne demektir?

Yorum yapın