9.sınıfa uygun mini yazılı1

Bu yazılı 9.sınıf şiir ünitesine uygundur


Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez  
Her dilbere meyil verme    
Ya sevilir ya sevilmez  
          
 1)Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirik şiir özelliği taşır.
B) Çapraz kafiye örgüsü vardır.
C) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
D) Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.  

2)Meyil kelimesiyle iki cümle kurunuz.
                                                                                             


3) Bu şiir hangi geleneğe aittir?  


4) Şiirin nazım biçimi nedir?  

5)  ‘’ Her dilbere  meyil verme ‘’altı çizili kelimenin türü nedir?                                  
6)  Şairin bu mısralarla ne demek istediğini izah ediniz.


Yorum yapın