9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı BEP

Kaynaştırma öğrencileri için bireyselleştirilmiş ders planına uygun hazırlanmıştır.(9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı BEP)

9,10,11 ve 12.sınıfların yazılı sorularına gitmek için tıklayınız.

                               9.sınıf BEP yazılısı

                  ……………………. LİSESİ 9.SINIFLAR  DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM  1. YAZILI SORULARIDIR

Adı,soyadı:                                                                                               

Sınıfı, numarası:

1. Edebiyat ne demektir, tanımını yapınız. (10 p)

2.  ‘’    Savcı  , odasına  çağırdığı suçlulara , kanunlara uymaları gerektiğini  söyledi.    ‘’

Yukarıdaki cümle  iletişim unsurları bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır? (10 p)

A) Kaynak: savcı
B) İleti: Kanunlara uyması gerektiğini söylemesi
C) Alıcı: suçlular
D) Bağlam: okul

3)Aşağıdaki cümleleri  doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.(20 p)

…………  Hikâyeler tür bakımından olay (Maupassant) ve durum (Çehov) olarak iki grupta incelenir.
…………   İlahi bakış açısının kullanıldığı anlatımlarda anlatıcı olup biteni bir kameranın sessizliği ile aktarır,
olayların akışına müdahale etmez.

………..  Edebi eserler kurmaca olduğu için özneldir yani kişiye göre değişir.

………..   Hikaye ,roman ve şiirler sanatsal metin değil öğretici metinlerdir.

4.Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir? (10 p)
           A)
Dans                 B) Heykel                    C) Resim                 D) Edebiyat 

          
5. Olay hikâyesinin, Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Aşağıdakilerden hangisidir? (10 p)

A.Sait Faik Abasıyanık                B. Ömer Seyfettin                   C. Memduh Şevket Esendal


6.Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin ana unsurlarından biri değildir? (10 p)
  A) Bakış açısı              B) Kişi             C) Mekân               D) Olay örgüsü               E) Zaman

             Daha o gün denizden, vapurdan, otomobilden başlayarak Nebile sonu gelmeyen bir heyecan âlemine girivermişti. Hele babasının Taksim Meydanı karşısında tuttuğu apartmanın asansörüne binip de yükseliverdikleri  zaman salavat getiren anasına sarıldığını hiç unutmamıştır.

 Yukarıdaki metinden aşağıdakilere örnek bulunuz. (20 p)

Özel İsim 
Cins İsim 
Somut İsim 
Tekil İsim 

5. Bildiğiniz bir hikayeyi anlatınız. (20 p)

CEVAPLARI

1. Edebiyat ne demektir, tanımını yapınız. (10 p)

Duygu,düşünce,hayal ve olayların etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.

2.  ‘’    Savcı  , odasına  çağırdığı suçlulara , kanunlara uymaları gerektiğini  söyledi.    ‘’

Yukarıdaki cümle  iletişim unsurları bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır? (10 p)

A) Kaynak: savcı
B) İleti: Kanunlara uyması gerektiğini söylemesi
C) Alıcı: suçlular
D) Bağlam: okul

3)Aşağıdaki cümleleri  doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.(20 p)

……D……  Hikâyeler tür bakımından olay (Maupassant) ve durum (Çehov) olarak iki grupta incelenir.
……Y……   İlahi bakış açısının kullanıldığı anlatımlarda anlatıcı olup biteni bir kameranın sessizliği ile aktarır,
olayların akışına müdahale etmez.

……D…..  Edebi eserler kurmaca olduğu için özneldir yani kişiye göre değişir.

……Y…..   Hikaye ,roman ve şiirler sanatsal metin değil öğretici metinlerdir.

4.Aşağıdakilerden hangisi işitsel sanatlardan biridir? (10 p)
           A)
Dans                 B) Heykel                    C) Resim                 D) Edebiyat 

          
5. Olay hikâyesinin, Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Aşağıdakilerden hangisidir? (10 p)

A.Sait Faik Abasıyanık                B. Ömer Seyfettin                   C. Memduh Şevket Esendal


6.Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin ana unsurlarından biri değildir? (10 p)
  A) Bakış açısı              B) Kişi             C) Mekân               D) Olay örgüsü               E) Zaman

             Daha o gün denizden, vapurdan, otomobilden başlayarak Nebile sonu gelmeyen bir heyecan âlemine girivermişti. Hele babasının Taksim Meydanı karşısında tuttuğu apartmanın asansörüne binip de yükseliverdikleri  zaman salavat getiren anasına sarıldığını hiç unutmamıştır.

 Yukarıdaki metinden aşağıdakilere örnek bulunuz. (20 p)

Özel İsim : Nebile , Taksim Meydanı 
Cins İsim : deniz ,vapur ,apartman 
Somut İsim :deniz,vapur ,asansör 
Tekil İsim : vapur,apartman 

5. Bildiğiniz bir hikayeyi anlatınız. (20 p)

(9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı BEP)

TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı

AYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı BEP

Melih Cevdet Anday’ın edebiyatla ilgili askerlik hatırası

9,10,11 ve 12.sınıfların yazılı sorularına gitmek için tıklayınız.