12.sınıf 2.dönem 1.yazılı Türk Dili ve Edebiyatı

12.sınıf 2.dönem 1.yazılı Türk Dili ve Edebiyatı ve cevapları

……………….  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ……..…………………………LİSESİ

                                        12. SINIFLAR    TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI  II. DÖNEM  I. YAZILISI

Adı ,  soyadı:

Sınıfı,numarası:

1.Aşağıda isimleri verilen şairleri edebi anlayışlarına göre uygun başlığa yazınız. (20 p)

(  Attila İlhan ,  Necip Fazıl Kısakürek ,  Orhan Veli Kanık ,  Arif Nihat Asya , Turgut Uyar  )

Garip akımı (I.yeni) :

Saf şiir :

II. Yeni :

Toplumcu şiir:

Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir :

2.Aşağıda verilen romanların yazarlarını yazınız.(20 p)

Fatih Harbiye:

İnce Memed:

Küçük Ağa:

Benim Adım Kırmızı:

Toprak ana:

3.Aşağıda boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla  doldurunuz. (15 p)

  ( iç konuşma – Peyami Safa  – iç çözümleme  –  pastiş –  parodi –  Mustafa Kutlu – Necip Fazıl – metinler arasılık  –  Cahit Sıtkı Tarancı -)

* Yazarın bir başka yazarın dil ve anlatım özelliklerini (üslubunu) taklit ettiği  anlatım tekniğine   ……………………….   denir.

* Otuz Beş Yaş şiirinin şairi      ………………………………………………………………………..  

* Yalnızız , Sözde Kızlar ,Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ,Matmazel Noraliya’nın Koltuğu  romanlarının yazarı ………………………………………  

4.Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu yazınız.( 10 p )

……  Postmodern anlayışla yazılan eserlerde gerçek kişilerle hayali ,masalımsı kişiler iç içedir.

……..  Toplumcu gerçekçi romanlarda   yazarlar insanı psikolojik yönüyle ele alırlar.

…… Orhan Kemal,Kemal Tahir,Yaşar Kemal ,Fakir Baykurt gibi yazarlar eserlerini milli ve dini duyarlılıkla yazmışlardır.

.…… Bireyin iç dünyasını ele alan romanlarda  bilinç akışı, iç konuşma ve iç çözümleme gibi teknikler daha çok kullanılır.

5.Modern hikâyenin özelliklerinden birini yazınız.( 5 p )

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların her biri  5 puandır.

6. Yedi sene evvel, Faiz Bey karısı öldükten sonra, Kuruçeşme’deki yalıda oturmak istemedi. Maarif

evrak müdürlüğünden tekaüt edilmişti. Üsküdar’daki büyük evi de yanınca, azalan varidatına göre daha sade bir yaşayış temini düşündü.

 Yukarıdaki metinde geçen tekaüt kelimesinin anlamı metinden tahminle aşağıdakilerden hangisidir.

A) Müdür              B) Müfettiş             C) Emekli

               D)Memur                   E)Tayin

7. Küçük Ağa boyuna susuyor, boyuna düşünüyordu. ( I )  Çakırsaraylı’nın gözündeki itibarı zamanla, Akşehir’den, Afyon’dan, hattâ Konya’dan gelen haberlerle büsbütün artmıştı. ( II ) Haberler Çakırsaraylı’ya tembihlerle doluydu ve “İhtiyaçlarını bildir?” diye bitiyordu. ( III )  Çete yüz kişiyi ancak buluyordu. ( IV )  Fakat ikinci hafta dolmadan civar köylerde, Çakırsaraylı’ya bağlı kırkar, ellişer kişilik yedi, sekiz çete daha bulunuyordu. ( V )  Çakırsaraylı farkına varmadan ortaya bir teşkilât çıkıyordu.

Yukarıdaki paragraf anlam ilişkisi bakımından  kaç numaralı cümleden itibaren ikiye bölünebilir?

A) I.           B) II.             C) III.        D) IV.        E) V.

8. Gidecek, kaçacak bir yer düşünüyor, bulamıyor, köpürüyordu. Koca Osman dedik, evine sığındık, iyi

adam, has adam, baba adam, can adam, ama çocuk adam. Herkese evinde olduğumu söylemek için

can atıyordu. Bereket Kamer Anaya… Çukurovanın düzünde candarmaya bir yakalanırsan kurtulmanın

mümkünü yok. Artık Çukurova ağaları bayram edip sevinirlerdi.

Bu paragrafta hangisi yanlıştır?


A) Karşılaştırma vardır.        

B) Kahramanlar yöresel ağızla konuşturulmuştur.         

C) Benzetme yapılmıştır.      

D) Deyim kullanılmamıştır.

E) İç konuşma vardır.

9. Yemeğini ağır ağır yedi, balıklara baktı, rahattı, oracığa uzandı. Bu oluk çocukluğunun oluğuydu, buralarda nedense korkmak aklına gelmiyordu. Korkusuz, kuşkusuz, çocukluğunda nasıl uyursa öyle uyudu. Eşkıya olup da dağa çıktığından bu yana böyle derin, böyle deliksiz uyku uyumamıştı. Uyandığında buna kendisi de şaştı.

Yukarıdaki paragraf hangi cümleyle devam etmelidir.

A) Çok hızlı yürüyor, yüreğindeki korku büyüyordu.
B) Ama buraları baba toprağıydı, bildik topraktı.
C) Adını duyar duymaz yüreği  çarpmaya başladı.
D) Memed yürümeye, böylesine küçük patikalardan keklik gibi kaymaya alışkındı.
E) Sarı Ümmet damın duvarından aşağı kaydı.

10. Bu benim son mektubum, son sözlerimdir. Anacığım! Bin defa, binlerce defa  hep sana, senin ana yüreğine sığınacağım,  sana sonsuza kadar borçlu kalacağım.

Seni umutsuzluklara düşürdüğüm için bağışla beni anacığım. Beni anlamanı da istiyorum. Benim fedakârlık duygum, hayat okulunda yoğrularak pekişti. Bu benim,

öğretmenleri olmak istediğim çocuklara da ilk ve son dersimdir. Ben gönüllü olarak gidiyorum, insanlara böyle büyük bir armağan sunabildiğim için de gururluyum.

Paragrafa göre bu kişi hakkında hangi ifade doğrudur?

A) Pişmandır.            B) Üzgündür.              C) Tedirgindir.      

          D) Tereddüt içindedir.               E) Kararlıdır.

11. (I)Köyün gelmiş geçmiş en girişken insanı olan Jose Arcadio Buendia, evlerin nereye yapılacağını

öylesine planlamıştı ki, ırmağa inip su taşımak için kimse kimseden fazla emek harcamıyordu. (II) Sokakları

öylesine bir sağduyuyla yan yana dizmişti ki, öğle sıcağı bastırdığında hiçbir ev ötekilerden daha fazla

güneşin alnında kalmıyordu. (III) Köyün kurulduğu günden beri Jose Arcadio Buendia, kapanlar ve kafesler yapardı. (IV) Birkaç yıl içinde Macondo, üç yüz kişilik nüfusun o zamana kadar görüp duyduklarından çok daha düzenli ve çalışkan bir köy oldu çıktı. (V) Burası, kimsenin otuzunu geçmediği ve kimsenin ölmediği gerçekten mutlu bir köydü.

Kaç numaralı cümle paragrafın düşünce akışını bozmaktadır?

A) I.            B) II.              C) III.        D) IV.        E) V.

Cevaplar

12.sınıf 2.dönem 1.yazılı Türk Dili ve Edebiyatı

……………….  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ……..…………………………LİSESİ

                                        12. SINIFLAR    TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI  II. DÖNEM  I. YAZILISI

Adı ,  soyadı:

Sınıfı,numarası:

1.Aşağıda isimleri verilen şairleri edebi anlayışlarına göre uygun başlığa yazınız. (20 p)

(  Attila İlhan ,  Necip Fazıl Kısakürek ,  Orhan Veli Kanık ,  Arif Nihat Asya , Turgut Uyar  )

Garip akımı (I.yeni) : Orhan Veli Kanık

Saf şiir : Necip Fazıl Kısakürek

II. Yeni : Turgut Uyar  

Toplumcu şiir: Attila İlhan

Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir : Arif Nihat Asya

2.Aşağıda verilen romanların yazarlarını yazınız.(20 p)

Fatih Harbiye:Peyami Sefa

İnce Memed:Yaşar Kemal

Küçük Ağa:Tarık Buğra

Benim Adım Kırmızı:Orhan Pamuk

Toprak ana:Cengiz Aytmatov

3.Aşağıda boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla  doldurunuz. (15 p)

  ( iç konuşma – Peyami Safa  – iç çözümleme  –  pastiş –  parodi –  Mustafa Kutlu – Necip Fazıl – metinler arasılık  –  Cahit Sıtkı Tarancı -)

* Yazarın bir başka yazarın dil ve anlatım özelliklerini (üslubunu) taklit ettiği  anlatım tekniğine  PASTİŞ   denir.

* Otuz Beş Yaş şiirinin şairi      Cahit Sıtkı Tarancı’dır

* Yalnızız , Sözde Kızlar ,Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ,Matmazel Noraliya’nın Koltuğu  romanlarının yazarı Petami Sefa’dır.

4.Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu yazınız.( 10 p )

D  Postmodern anlayışla yazılan eserlerde gerçek kişilerle hayali ,masalımsı kişiler iç içedir.

Y Toplumcu gerçekçi romanlarda   yazarlar insanı psikolojik yönüyle ele alırlar.

Y Orhan Kemal,Kemal Tahir,Yaşar Kemal ,Fakir Baykurt gibi yazarlar eserlerini milli ve dini duyarlılıkla yazmışlardır.

D  Bireyin iç dünyasını ele alan romanlarda  bilinç akışı, iç konuşma ve iç çözümleme gibi teknikler daha çok kullanılır.

5.Modern hikâyenin özelliklerinden birini yazınız.( 5 p )

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların her biri  5 puandır.

6. Yedi sene evvel, Faiz Bey karısı öldükten sonra, Kuruçeşme’deki yalıda oturmak istemedi. Maarif

evrak müdürlüğünden tekaüt edilmişti. Üsküdar’daki büyük evi de yanınca, azalan varidatına göre daha sade bir yaşayış temini düşündü.

 Yukarıdaki metinde geçen tekaüt kelimesinin anlamı metinden tahminle aşağıdakilerden hangisidir.

A) Müdür              B) Müfettiş             C) Emekli

               D)Memur                   E)Tayin

7. Küçük Ağa boyuna susuyor, boyuna düşünüyordu. ( I )  Çakırsaraylı’nın gözündeki itibarı zamanla, Akşehir’den, Afyon’dan, hattâ Konya’dan gelen haberlerle büsbütün artmıştı. ( II ) Haberler Çakırsaraylı’ya tembihlerle doluydu ve “İhtiyaçlarını bildir?” diye bitiyordu. ( III )  Çete yüz kişiyi ancak buluyordu. ( IV )  Fakat ikinci hafta dolmadan civar köylerde, Çakırsaraylı’ya bağlı kırkar, ellişer kişilik yedi, sekiz çete daha bulunuyordu. ( V )  Çakırsaraylı farkına varmadan ortaya bir teşkilât çıkıyordu.

Yukarıdaki paragraf anlam ilişkisi bakımından  kaç numaralı cümleden itibaren ikiye bölünebilir?

A) I.           B) II.             C) III.        D) IV.        E) V.

8. Gidecek, kaçacak bir yer düşünüyor, bulamıyor, köpürüyordu. Koca Osman dedik, evine sığındık, iyi

adam, has adam, baba adam, can adam, ama çocuk adam. Herkese evinde olduğumu söylemek için

can atıyordu. Bereket Kamer Anaya… Çukurova’nın düzünde candarmaya bir yakalanırsan kurtulmanın

mümkünü yok. Artık Çukurova ağaları bayram edip sevinirlerdi.

Bu paragrafta hangisi yanlıştır?


A) Karşılaştırma vardır.        

B) Kahramanlar yöresel ağızla konuşturulmuştur.         

C) Benzetme yapılmıştır.      

D) Deyim kullanılmamıştır.

E) İç konuşma vardır.

9. Yemeğini ağır ağır yedi, balıklara baktı, rahattı, oracığa uzandı. Bu oluk çocukluğunun oluğuydu, buralarda nedense korkmak aklına gelmiyordu. Korkusuz, kuşkusuz, çocukluğunda nasıl uyursa öyle uyudu. Eşkıya olup da dağa çıktığından bu yana böyle derin, böyle deliksiz uyku uyumamıştı. Uyandığında buna kendisi de şaştı.

Yukarıdaki paragraf hangi cümleyle devam etmelidir.

A) Çok hızlı yürüyor, yüreğindeki korku büyüyordu.
B) Ama buraları baba toprağıydı, bildik topraktı.
C) Adını duyar duymaz yüreği  çarpmaya başladı.
D) Memed yürümeye, böylesine küçük patikalardan keklik gibi kaymaya alışkındı.
E) Sarı Ümmet damın duvarından aşağı kaydı.

10. Bu benim son mektubum, son sözlerimdir. Anacığım! Bin defa, binlerce defa  hep sana, senin ana yüreğine sığınacağım,  sana sonsuza kadar borçlu kalacağım.

Seni umutsuzluklara düşürdüğüm için bağışla beni anacığım. Beni anlamanı da istiyorum. Benim fedakârlık duygum, hayat okulunda yoğrularak pekişti. Bu benim,

öğretmenleri olmak istediğim çocuklara da ilk ve son dersimdir. Ben gönüllü olarak gidiyorum, insanlara böyle büyük bir armağan sunabildiğim için de gururluyum.

Paragrafa göre bu kişi hakkında hangi ifade doğrudur?

A) Pişmandır.            B) Üzgündür.              C) Tedirgindir.      

          D) Tereddüt içindedir.               E) Kararlıdır.

11. (I)Köyün gelmiş geçmiş en girişken insanı olan Jose Arcadio Buendia, evlerin nereye yapılacağını

öylesine planlamıştı ki, ırmağa inip su taşımak için kimse kimseden fazla emek harcamıyordu. (II) Sokakları

öylesine bir sağduyuyla yan yana dizmişti ki, öğle sıcağı bastırdığında hiçbir ev ötekilerden daha fazla

güneşin alnında kalmıyordu. (III) Köyün kurulduğu günden beri Jose Arcadio Buendia, kapanlar ve kafesler yapardı. (IV) Birkaç yıl içinde Macondo, üç yüz kişilik nüfusun o zamana kadar görüp duyduklarından çok daha düzenli ve çalışkan bir köy oldu çıktı. (V) Burası, kimsenin otuzunu geçmediği ve kimsenin ölmediği gerçekten mutlu bir köydü.

Kaç numaralı cümle paragrafın düşünce akışını bozmaktadır?

A) I.            B) II.              C) III.        D) IV.        E) V.

9.Sınıf yazılıları

10.Sınıf Yazılıları

11.Sınıf yazılıları

12.Sınıf yazılıları

MEB tekrar testleri için tıklayınız.

12.sınıf 2.dönem 1.yazılı Türk Dili ve Edebiyatı