1. ÜNİTE: GİRİŞ

1. Edebiyat nedir?

· Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları

2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

· Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim
· Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri
·Metinlerin tasnifindeki ölçütler

Dil Bilgisi Konuları:

·Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları ne demektir?

YAZMA

· “Niçin yazıyoruz?”,   “Nasıl yazmalıyız?”

SÖZLÜ İLETİŞİM

·İletişim nedir  ve iletişimin ögeleri nelerdir?