Edebiyat nedir?

Edebiyat nedir?

Edebiyat duygu,düşünce,hayal ve olayların karşıdakinde estetik bir haz oluşturacak şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatılması sanatıdır.

11.sınıf mini yazılı 2

11.sınıf taramaları 2

Yoh men heçem         
Men yalanam         
Kitap kitap sözlerimin         
Müellifi:Menim anam                                                        
Bahtiyar Vahapzade                                                                                        

1) Müellif kelimesiyle iki cümle kurunuz.    2)Şiirde kaç cümle vardır?    
3)İkilemeleri sıfat olarak   kullandığınız beş tamlama yazınız.        

4)Aşağıdaki cümlenin  ögelerini bulunuz.            

Kitap kitap sözlerimin müellifi menim anam .    6)Şairin bu mısralarla ne demek istediğini izah ediniz.  
                 7) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamını yazınız.

Azerî:                                                 
Şarkî:        
Farisî:                                                 
Garbî:
Askerî:                                           
Cenubî:
Mahallî:                                             
Şimalî:
Davud u Kayserî:  

Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

                           

11.sınıf mini tarama yazılısı

11.sınıf tarama yazılısı1


Bir vakte erdi ki bizim günümüz
        Yiğit belli değil mert belli değil
        Herkes yarasına derman arıyor
        Devâ belli değil dert belli değil

1)Deva kelimesiyle iki  cümle kurunuz.    2)Şiirin ölçüsünü ve kafiyesini bulunuz.    
3) Şiirdeki ses olaylarını yazınız.    

4)Aşağıdaki cümlelenin  ögelerini bulunuz.                 

Herkes yarasına derman arıyor.  
5)Bu dörtlük hangi şiir türüne girer.Bu türün divan ,Batı ve günümüz şiirindeki muadilleri nedir?    6)Halk şiirinin özelliklerini maddeler hâlinde yazınız.                                       


7) Deva kelimesinin tedâi ettirdiği kelimeleri yazınız.  

9.sınıfa uygun mini yazılı1

Bu yazılı 9.sınıf şiir ünitesine uygundur


Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez  
Her dilbere meyil verme    
Ya sevilir ya sevilmez  
          
 1)Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirik şiir özelliği taşır.
B) Çapraz kafiye örgüsü vardır.
C) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
D) Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.  

2)Meyil kelimesiyle iki cümle kurunuz.
                                                                                             


3) Bu şiir hangi geleneğe aittir?  


4) Şiirin nazım biçimi nedir?  

5)  ‘’ Her dilbere  meyil verme ‘’altı çizili kelimenin türü nedir?                                  
6)  Şairin bu mısralarla ne demek istediğini izah ediniz.