Edebiyat nedir?

Edebiyat nedir?

Edebiyat duygu,düşünce,hayal ve olayların karşıdakinde estetik bir haz oluşturacak şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatılması sanatıdır.