10.sınıf Gezi Yazısı konu anlatımı

10.sınıf Gezi Yazısı konu anlatımı

Bir kişinin gezip gördüğü yerleri anlattığı yazı türüdür.Gezi yazısının diğer adı seyahatnamedir.

Yazarken ne kadar detaya gireceğine veya hangi yönleri ön plana çıkaracağına yazarın kendisi karar verir.

Divan edebiyatımızda ilk gezi kitabı Seydi Ali Reis’in yazdığı Miratül Memalik (Memleketlerin Aynası) adlı eserdir.Seydi Ali Reis ,bir Osmanlı donanmasının başında Umman ve Hint Okyanusu’na sefere çıkmış ama gemilerin okyanus seferine dayanamayıp batması üzerine bir hayli maceralı bir kara yolculuğundan sonra anavatana dönmüştür.Kitapta bu yolculuk esnasında gördüklerini anlatır.

Diğer bir eser Evliya Çelebi’nin meşhur Seyahatname adlı eseridir.Evliya Çelebi gördüğü bir rüyâdan sonra seyahate başlamış bütün Osmanlı coğrafyasını dolaşmıştır.Ayrıntılı ve hoş olaylara da yer veren kıymetli bir eserdir.17.yüzyıl Türkçesiyle yazılan eserde halk kültürüne de yer verilmiştir.10 cilttir.

Bir diğer seyahatname aynı zamanda hatıra özellikleri de gösteren ;Nâbî’nin hac yolculuğunu ve oradaki hatıralarını anlattığı Tuhfetül Harameyn adlı eseridir.

Seyahatname’nin yedinci cildinin Osmanlıca metni için tıklayınız.

Seyahtname’nin dokuzuncu cildini Latin alfabesiyle okumak için tıklayınız.

Tanzimat Döneminden itibaren bazı önemli gezi kitapları şunlardır:

Tanzimat’tan sonra günümüze kadar pek çok seyahatname yazılmıştır. Başlıcaları şunlardır

YazarSeyahatnamenin adıKonusu
Ahmet Mithat EfendiAvrupa’da Bir CevelanAvrupa seyahatinde gördükleri
Direktör Ali BeySeyahat JurnaliAvrupa seyahatinde gördükleri
Cenap ŞahabettinHac YolundaHicâz yolunda gördükleri
Cenap ŞahabettinAfak-ı IrakIrak ve Suriye’de gördüğü yerler
Cenap ŞahabettinAvrupa YolundaAvrupa’da gezdiği yerler
Ahmet HaşimFrankfurt SeyahatnamesiAlmanya’da gördükleri
Reşat Nuri GüntekinAnadolu NotlarıMaarif müfettişiyken Anadolu’da gezdiği yerleri anlattığı iki ciltlik eser
İsmail Habib SevükTuna’dan BatıyaBükreş,Belgrad,Budapeşte,Viyana,Berlin ,Paris,Napoli,Atina  gezisi
Falih Rıfkı AtayDenizaşırıGüney Amerika gezisinde gördükleri
Falih Rıfkı AtayBizim AkdenizÜlkemiz kıyılarında gördükleri
Falih Rıfkı AtayTuna KıyılarıTuna boyunca gördükleri
Falih Rıfkı AtayYolcu DefteriAmerika gezisi
Falih Rıfkı AtayGezerek GördüklerimHem yurt içi hem Arnavutluk,İngiltere, Amerika ve Brezilya’da gezdiği yerleri anlatmış.
Falih Rıfkı AtayTaymis Kıyılarıİngiltere gezisini anlatmış
Falih Rıfkı AtayHindHindistan gezisini anlatmış
Falih Rıfkı AtayFaşist Roma-Kemalist Tiran-Kaybolmuş MakedonyaRoma,Arnavutluk ve Makedonya gezilerindeki intibaları
Falih Rıfkı AtayYeni RusyaRusya gezisilerinden intibalarını
Falih Rıfkı AtayMoskova-RomaSovyet Rusya ve İtalya gezilerinden edindiği intibaları anlatır
Haldun TanerDüşsem Yollara YollaraAvrupa ülkeleri gezisi
Bedri Rahmi EyüpoğluCanım AnadoluAnadolu’daki gezileri
Yusuf Ziya OrtaçGöz ucuyla AvrupaAvrupa gezisi
Azra ErhatMavi YolculukAnadolu kıyılarında yapılan mavi yolculukta gördükleri
10.sınıf Gezi Yazısı konu anlatımı

Ek Gezi yazıları:

Keçecizâde İzzet Molla : Mihnet Keşan ( Mesnevi tarzında yazılmış, Edirne sürgününü anlatır)

Ahmet Rasim : Romanya Mektupları

Attila İlhan: Abbas Yolcu

Ahmet İhsan: Avrupa’da Neler Gördüm

İsmail Habip Sevük: Yurttan Yazılar

Hülya Alper : Bendeki Kahire

Bunlarda dikkatinizi çekebilir:

Yorum yapın